U kunt de toepassing implementeren vanuit de gebruikersinterface van Application Services.

U kunt ook een toepassing vanaf de opdrachtregelinterface implementeren. Zie Een toepassing implementeren en bijwerken met CLI.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er minstens één implementatieprofiel in Application Services beschikbaar is. Zie Een implementatieprofiel maken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.
  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.
 3. Selecteer een toepassingsversie en maak een implementatieprofiel of gebruik een bestaand profiel.
 4. Volg de prompts in de wizard Implementatieprofiel en maak eventueel wijzigingen.
 5. Controleer de instellingen van het implementatieprofiel.
  Indien gewenst kunt u het implementatieprofiel wijzigen voordat u de toepassing implementeert.
 6. Klik op Implementeren.
  Er wordt een pagina met de samenvatting van de implementatie geopend. Deze wordt na ongeveer 30 seconden vernieuwd om de implementatiestatus weer te geven.
 7. (Optioneel) Klik in de werkbalk op Vernieuwen om de realtime-status van de implementatie bij te werken.

Volgende stappen

Leer meer over de processen die op de achtergrond worden uitgevoerd wanneer een toepassing in de cloud wordt geïmplementeerd. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.

Controleer de status van een implementatie die in uitvoering is. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.