Bij implementatiefouten is in elke fase van de toepassingsinrichting het ontkoppelen van de toepassingsimplementatie vereist. Omdat implementatiefouten regelmatig optreden en kritieke problemen veroorzaken, moeten ze worden opgelost zonder dat hiervoor een nieuwe implementatie is vereist. Met de bewerking Doorgaan met implementatie kunt u de mislukte implementatie opnieuw starten door de foutvoorwaarden te herstellen.

Fouten voorafgaand aan de inrichting

Fouten voorafgaand aan de inrichting vinden plaats in een vroege fase van de implementatie. Wanneer een implementatie mislukt in deze fase, wordt een foutbericht weergegeven. Corrigeer de fout voordat u de bewerking Doorgaan met implementatie start voor dezelfde implementatie. U kunt dan het voorbereidende inrichtingsproces starten.

Fouten voorafgaand aan de inrichting houden vaak verband met de validatie van beleidsregels en sjablonen.

Inrichtingsfouten

Inrichtingsfouten kunnen voorkomen wanneer de inrichting van de host of de agentbootstrap mislukt. Er verschijnt dan een rood pictogram bij het knooppunt van de host of de agentbootstrap. Wanneer de bootstrap mislukt in een van de virtual machines door een installatieprobleem met de Application Services-agent of andere problemen met de agent, wordt door het systeem de zojuist ingerichte virtual machine ontkoppeld en opnieuw ingericht. Wanneer de implementatie doorgaat, worden de virtual machines die niet op de juiste manier functioneren ontkoppeld en opnieuw ingericht.

Opmerking:

Fouten in de netwerkbootstrap worden niet ondersteund.

Uitvoering

Uitvoeringsfouten kunnen optreden door het mislukken van het downloaden van inhoud of door scriptfouten. Wanneer de optie Doorgaan is ingeschakeld, kunt u de eigenschappen en het script van het onderdeel met de fout bewerken. Wanneer u vervolgens doorgaat met de implementatie, begint de uitvoering bij het eerste script van het onderdeel, zoals de installatie-, configuratie- of startscripts. Wanneer u doorgaat met de virtual machine of het script, worden deze mogelijk niet (opnieuw) geïnstalleerd omdat ze al zijn geïnstalleerd. U moet in dat geval het script wijzigen om de virtual machine in een schone status te brengen, zodat de installatie kan worden gestart.