U kunt één of meer implementatieprofielen selecteren en de volgorde bepalen waarin ze worden geïmplementeerd.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer een toepassing uit het vervolgkeuzemenu Toepassing.

  De toepassing moet over een implementatieprofiel beschikken dat kan worden opgenomen in het samengestelde implementatieprofiel.

 2. Selecteer een toepassingsversie uit het vervolgkeuzemenu Toepassingsversie.
 3. Selecteer het implementatieprofiel uit het vervolgkeuzemenu Implementatieprofiel.

  In dit menu worden alleen de implementatieprofielen weergegeven die zich in dezelfde bedrijfsgroep bevinden als het samengestelde implementatieprofiel.

 4. Klik op Toevoegen.

  Het implementatieprofiel wordt weergegeven in de selectietabel.

 5. Herhaal stap Step 1 tot en met Step 4 om andere implementatieprofielen toe te voegen.

  Als u hetzelfde implementatieprofiel meerdere keren toevoegt, wordt door het systeem een liggend streepje en een oplopend getal toegevoegd aan het alias van elke duplicaat.

 6. (Optioneel) Wijzig de implementatievolgorde van een implementatieprofiel.

  Standaard worden de implementatieprofielen van boven naar beneden geïmplementeerd. U kunt echter de volgorde wijzigen door de ordernummers te wijzigen. Om de volgorde van implementatieprofielen te wijzigen, hoeft hun fysieke locatie niet te worden aangepast.

  1. Klik op het ordernummer van het implementatieprofiel waarvan u de volgorde wilt wijzigen.
  2. Typ hier een ander nummer of klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag.
 7. (Optioneel) Klik op de koppeling Details weergeven van een implementatieprofiel om verdere informatie, zoals de bijbehorende toepassing en de implementatieomgeving weer te geven.

  U moet het deelvenster Details weergeven sluiten, voordat u verder kunt gaan.

 8. Klik op Visualiseren om de implementatieprofielen grafisch weer te geven.

  De koppeling Details weergeven verschijnt ook op de grafische weergave van een implementatieprofiel.

 9. Klik op Volgende.

Resultaten

De pagina Eigenschappen binden wordt weergegeven.

Volgende stappen

U hebt de implementatieprofielen geselecteerd en geordend. Nu kunt u de eigenschappen binden die bij deze implementatieprofielen behoren.