Met Application Services kunt u een updateprofiel voor een bestaande implementatie maken om clusters van een knooppunt uit te schalen, om bijvoorbeeld de prestaties te verbeteren en de behoeften van de schaalbare toepassingsimplementatie te onderhouden. Wanneer u een geclusterd knooppunt van een geïmplementeerde toepassing uitschaalt, kunt u alleen het clusterformaat van het knooppunt veranderen dat als clusters in de toepassingsblueprint gemodelleerd is.

Over deze taak

Als u gedurende een updateproces een geïmplementeerde toepassing wilt uitschalen op basis van de update-instellingen, worden virtual machines gemaakt en worden de veriste actiescripts op de nieuwe virtual machines uitgevoerd. Als een knooppunt in een meerlaagse toepassing afhankelijk is van het uitgeschaalde geclusterde knooppunt dat geen externe service is, moet een updatescript worden uitgevoerd op het afhankelijke knooppunt.

In een geïmplementeerde Clustered Dukes Bank App kunt u bijvoorbeeld het AppServer-knooppunt schalen om extra belasting te verwerken. Gedurende het updateproces worden de installatie-, configuratie- en startscripts van de AppServer op een nieuwe uitgeschaalde virtual machine uitgevoerd. Omdat de eigenschappen http_node_ips en appsrv_routes van de service Apache_LB afhankelijk zijn van het knooppunt AppServer, hebben veranderingen van het clusterformaat van de AppServer effect op de service Apache_LB en zorgen ze ervoor dat het updatescript uitgevoerd wordt.

U definieert het script voor de levenscyclusfase BIJWERKEN voor een afhankelijke service of afhankelijk toepassingsonderdeel gedurende de eerste toepassingsimplementatie. U kunt het updatescript ook gedurende het updateproces toevoegen of bewerken. Wanneer u het updatescript gedurende het updateproces configureert, wordt het script in het updateprofiel opgeslagen voor toekomstige implementaties.

Opmerking:

Gedurende een updateproces kunt u de installatie-, configuratie- of startscripts niet bewerken. U kunt alleen het updatescript configureren.

U kunt ook een updateproces starten om een geïmplementeerde toepassing vanuit de opdrachtregelinterface uit te schalen. Zie Een toepassing implementeren en bijwerken met CLI. Met REST APIs in Application Services kunt u het uitschalen van een geïmplementeerde toepassing automatiseren. Zie de REST API's in Application Services gebruiken-documentatie.

Een updateproces voor het schalen van een implementatie kan soms mislukken. Na een mislukte uitschaalupdate moet er worden opgeschoond om de nieuwe virtual machine te verwijderen. Het handmatig ongedaan maken van inrichtingen is een vervelende taak en ingewikkeld voor gebruikers van externe services. Om de handmatige inspanning te voorkomen, kunt u het automatisch verwijderen van virtual machines overwegen. Stel de volgende vlag als waar in om het automatisch opschonen van virtual machines na mislukt inschalen in te schakelen:

 • VM_CLEANUP_AFTER_UPDATE_FAILURE

U kunt de vlag post-implementatie instellen en op elk moment uitschalen terugdraaien. Indien u de virtual machines niet automatisch ongedaan wilt maken, stelt u deze vlag in als False.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

 • De geïmplementeerde toepassing moet minstens één geclusterd knooppunt bevatten. Zie Een knooppunt als cluster opgeven.

 • Als u een aangepaste taak wilt gaan toevoegen, moet u controleren of er minstens één aangepaste taak in de Application Services-bibliotheek is gemaakt. Zie Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.

 • Controleer of de initiële implementatie met succes naar een cloudomgeving is geïmplementeerd.

  U kunt de schaal van geclusterde knooppunten na een mislukte implementatie of een mislukte schaalbewerking niet wijzigen.

 • Neem contact op met uw cloudbeheerder voor informatie over de opslagruimtelimiet voor de implementatieomgeving.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een toepassingsimplementatie die met succes is geïmplementeerd.
 3. Open het vervolgkeuzemenu Bewerkingen in de werkbalk en selecteer Bijwerken.

  De pagina Updateprofielen wordt geopend.

 4. Selecteer Updateprofiel maken.

  Het dialoogvenster updateprofiel wordt geopend.

 5. Selecteer Uitschalen in het vervolgkeuzemenu updatetype.
 6. Benoem het geschaalde updateproces, voeg een beschrijving toe (optioneel) en klik op OK.

  In de beschrijving kunt u informatie over de wijzigingen in deze update toevoegen.

 7. (Optioneel) Klik op de blueprintafbeelding om de gemarkeerde afhankelijkheden tussen services of toepassingsonderdelen te bekijken.

  Let op alle afhankelijke onderdelen zodat u een updatescript kunt maken indien dit niet bestaat of bewerk een bestaand script.

 8. Vergroot het clusterformaat voor een of meerdere geclusterde knooppunten op het tabblad Knooppunt.
 9. (Optioneel) Maak een updatescript voor alle beschikbare afhankelijke onderdelen met een eigenschap gebonden aan de geclusterde knooppunten op het tabblad Service of Toepassingsonderdeel.

  Indien het script voor de levenscyclusfase BIJWERKEN is gedefinieerd, worden de scripts met de gekoppelde service of toepassingsonderdeel weergegeven. Indien de scripts niet zijn gedefinieerd, maakt u het toepasselijke script voor het updateproces.

  Indien een knooppunt bijvoorbeeld de eigenschap all(node_array:ip) aan een geclusterd knooppunt heeft gebonden, moet het een updatescript uitvoeren.

 10. (Optioneel) Vink het selectievakje Opnieuw opstarten aan indien de agent de virtual machine opnieuw moet starten nadat het updatescript succesvol voltooid is en klik op Volgende.

  Het uitgeschaalde geclusterde knooppunt en de updatetaken van de afhankelijke onderdelen worden in het uitvoeringsplan weergegeven. Het originele uitvoeringsplan wordt gedurende een updateproces niet weergegeven.

 11. (Optioneel) Voeg de eigenschap APPD_UPDATE_PROPS aan het updatescript toe om een lijst met alle gewijzigde eigenschappen te bekijken.

  Het updatescript wordt in het updateprofiel bewaard en kan voor meerdere updates worden gebruikt. U kunt APPD_UPDATE_PROPS niet als een eigenschapsnaam of een kwalificatie voor een eigenschapsnaam gebruiken.

  Het voorbeeldupdatescript MySQL-service bevat de eigenschap APPD_UPDATE_PROPS om de poort en het wachtwoord van de database te veranderen.

 12. (Optioneel) Voeg de eigenschap APPD_PREV aan het updatescript toe om de vorige waarde van een eigenschap weer te geven.

  Het updatescript wordt in het updateprofiel bewaard en kan voor meerdere updates worden gebruikt. U kunt APPD_PREV niet als een eigenschapsnaam of een kwalificatie voor een eigenschapsnaam gebruiken.

  Het voorbeeldupdatescript voor de MySQL-service bevat bijvoorbeeld de eigenschap APPD_PREV om de waarde van het databasewachtwoord te bekijken.

 13. (Optioneel) Klik op de knop Cluster uitvouwen (Cluster uitvouwen) om het geclusterde knooppunt uit te vouwen, selecteer een aangepaste taak en sleep de taak naar elk knooppunt.

  U kunt de taakeigenschappen in het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen configureren en uw wijzigingen opslaan.

 14. Controleer het uitgeschaalde geclusterde knooppunt in het uitvoeringsplan, werk het script bij indien van toepassing en klik op Volgende.

  De blauwe stippellijnen in het uitvoeringsplan geven een specifieke volgorde aan waarin de implementatietaken worden uitgevoerd.

  Klik op de pijl omlaag naast het updatescript voor de service om de scriptdetails of de gebruikte variabeledefinities in het script te bekijken.

 15. Controleer de gewijzigde eigenschappen en acties in de update.

  De afhankelijke eigenschappen met gedefinieerde updatescripts zijn gemarkeerd.

 16. Klik op Bijwerken om de bijgewerkte toepassing te implementeren.

Resultaten

Het updateproces implementeert de uitgeschaalde update naar de cloud.

Volgende stappen

U kunt de status van de implementatie controleren op de pagina implementatiegeschiedenis. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.

Kom meer te weten over de verschillende processen die op de achtergrond plaatsvinden, wanneer een geïmplementeerde toepassing in de cloud wordt bijgewerkt. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.