Application Services biedt een canvas met slepen-en-neerzetten dat toepassingsarchitecten kunnen gebruiken bij het modelleren van een toepassingsblueprint. Met deze blueprint kunt u toepassingen maken voor implementatie op een cloud.

U kunt de volgende items naar de blueprint slepen.

  • Logische sjablonen uit de bibliotheek

    U kunt de voorbeeldsjablonen van Application Services gebruiken of eigen sjablonen aanmaken. De cloudsjablonen die images van besturingssystemen bevatten met mogelijk vooraf geïnstalleerde en geconfigureerde services worden aan logische sjablonen van Application Services toegewezen.

  • Onderdelen van de toepassingsinfrastructuur en scripts uit de bibliotheek

    De inbegrepen voorbeeldservices zijn herbruikbare softwareonderdelen. Application Services bevat installatie- en configuratiescripts die de beste praktijken voor services volgen.

  • Toepassingsonderdelen

    Deze toepassingen werken boven op de services. Nadat u een toepassingsonderdeel configureert, kunt u dit op een compatibele service of een image van een besturingssysteem implementeren.

Delen

Application Services is afhankelijk van vRealize Automation voor

Een aangemelde Application Services-gebruiker behoort tot één of meer bedrijfsgroepen. Eén of meer bedrijfsgroepen behoren tot een afzonderlijke tenant. Eén of meer tenants

Opmerking:

Zie Een toepassingsimplementatie verwijderen uit Application Services voor informatie over het verwijderen van een toepassingsimplementatie van Application Services.

Raak vertrouwd met belangrijke concepten die geregeld voorkomen in onderwerpen omtrent het maken van toepassingen. Zie Belangrijke concepten.