Afhankelijkheden worden aan de blueprint toegevoegd om een volgorde te bepalen waarin de implementatietaken moeten worden uitgevoerd. Door het maken van afhankelijkheden tussen services of toepassingsonderdelen wordt bewerkstelligd dat een tweede taak pas begint als de voorgaande taak is afgerond.

Procedure

  1. Voor het maken van afhankelijkheden tussen services of toepassingsonderdelen klikt u op de knop Een afhankelijkheid toevoegen (Relatie toevoegen tussen services en onderdelen) in de werkbalk boven het canvas.
  2. Selecteer het eerste onderdeel en vervolgens het onderdeel waarvan het afhankelijk is.
    Omdat een load balancer normaal gesproken niet kan worden geconfigureerd totdat de toepassing actief is, kunt u bijvoorbeeld een afhankelijkheid van een Apache-service toevoegen aan een WAR-onderdeel.
    Er wordt een blauwe stippellijn weergeven die naar het afhankelijke onderdeel wijst.
  3. Klik op Opslaan in de werkbalk boven het canvas wanneer u klaar bent.

Afhankelijkheid maken waarbij JBoss afhangt van MySQL

U kunt bijvoorbeeld een afhankelijkheidsregel maken waarbij de JBoss-service afhankelijk is van de MySQL-service.

De blauwe lijn die vervolgens wordt weergegeven, geeft aan dat de toepassingsserver JBoss afhankelijk is van de creatie en configuratie van de MySQL-database.

Volgende stappen

Implementeer de toepassing. Zie Toepassingen implementeren.