Als u Application Services 6.1 wilt installeren, kunt u de virtuele toepassing maken en implementeren in vCloud Director of in vSphere vCenter Server.