Met een samengesteld implementatieprofiel kunt u meerdere implementatieprofielen samenvoegen. Dit resulteert in een samengestelde implementatie van toepassingen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of u lid bent van de juiste bedrijfsgroep.

 • Controleer of een toepassing bestaat. Zie Een toepassing kopiëren.

 • Controleer of de toepassing een toepassingsversie heeft. Zie Een toepassingsversie maken.

 • Controleer of er één of meer implementatieprofielen zijn voor de toepassingsversie. Zie Een implementatieprofiel maken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.

  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.

 3. Selecteer een toepassingsversie en klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).

  Er wordt een menu weergegeven.

 4. Selecteer Samengesteld implementatieprofiel maken in het menu.
 5. Geef een naam op voor het samengestelde implementatieprofiel.
 6. Selecteer de bedrijfsgroep en klik op Implementeren.

  De bedrijfsgroep moet de implementatieprofielen bevatten die worden opgenomen in het samengestelde implementatieprofiel.

Resultaten

De pagina Implementatieprofielen toevoegen wordt weergegeven.

Volgende stappen

Het nieuwe samengestelde implementatieprofiel is nu ingesteld, maar is nog leeg. U moet de implementatieprofielen selecteren.