Voor het gebruik van Amazon AMI's in Application Services moet u een AMI maken door een bestaande AMI aan te passen.

Voorwaarden

 • Raak vertrouwd met de AWS-beheerconsole en de stappen voor het starten, configureren en beëindigen van een Amazon EC2-instantie of virtual machine.
 • Controleer of u over de geschikte referentiegegevens beschikt om toegang tot de AWS-beheerconsole te krijgen.
 • Identificeer de AWS-regio waar de Application Services-toepassingen zullen worden uitgevoerd en bevestig dat de AMI's voor de regio toegankelijk zijn.
 • Controleer of de Amazon EC2 AMI aan de vereisten van de Application Services virtual machine voldoet. Zie Vereisten voor virtual machines voor het maken van aangepaste sjablonen voor Amazon EC2.

  Zie de Amazon AWS-documentatie voor meer informatie over het gebruik van de AMI's.

Procedure

 1. Meld u aan bij de AWS-console en zoek een EBS-ondersteunde AMI in de juiste Amazon-regio voor het implementeren van toepassingen.
 2. Gebruik de AMI om een Amazon EC2-instantie te starten, meld u aan als een rootgebruiker en open een terminal.
 3. Download en installeer de ondersteunde JRE-pakketten voor een op RPM gebaseerde AMI.
  1. Download het JRE-pakket vanaf een machine binnen hetzelfde netwerk als Application Services van http://Application_Director_IP/agent/jre-7u45-linux-ArchitectureName.rpm, waar de ArchitectureName i586 is voor 32 bit en amd64 voor 64 bit.
  2. Upload het JRE-pakket naar de Amazon EC2-instantie.
  3. Voer in de instantie Amazon EC2rpm -i jre-7u45-linux-ArchitectureName.rpm in om het pakket te installeren.
 4. Download en installeer de agentbootstrapservice voor Application Services voor een op RPM gebaseerde AMI.
  1. Download de agentbootstrapservice op een machine in hetzelfde netwerk als Application Services van http://Application_Director_IP/agent/vmware-appdirector-agent-service-ec2_5.2.0.0-0_ArchitectureName.rpm, waarbij de ArchitectureName i386 is voor 32 bit en x86_64 voor 64 bit.
  2. Upload de agentbootstrapservice naar de instantie van Amazon EC2.
  3. Typ vanuit de instantie van Amazon EC2rpm -i vmware-appdirector-agent-service-ec2_5.2.0.0-0_ArchitectureName.rpm om de service te installeren.
 5. (Optioneel) Voeg een tweede Ethernet-toestel eth1 toe aan het CentOS-besturingssysteem.
  1. Vind het bestand ifcfg-eth0.
  2. Kopieer de inhoud van het bestand naar het bestand ifcfg-eth1.
  3. In het bestand ifcfg-eth1 vervangt u alle strings met DEVICE=eth0 door DEVICE=eth1 en slaat u uw wijzigingen op.
  Het tweede Ethernet-toestel geeft u de mogelijkheid een virtual machine te implementeren op basis van deze AMI met meer dan één NIC.
 6. (Optioneel) Wis de opdrachtgeschiedenis van Linux om de AMI te beveilgen die u gaat maken.
  1. Verwijder de opdrachtgeschiedenis van Linux die is opgeslagen in het bestand .bash_history.
    cat /dev/null > ~/.bash_history
  2. Verwijder de opdrachtgeschiedenis van Linux in de huidige Bash-inlogsessie.
   history -c
 7. Stop de Amazon EC2-instantie in de AWS-console.
  Voorzichtig: Indien u de instantie afsluit, zullen al uw wijzigingen verloren gaan.
 8. Om een Amazon EBS-ondersteunde AMI te maken, selecteert u de gestopte Amazon EC2-instantie, levert u de imagenaam en start u het proces om naar een EBS-ondersteunde image te converteren.
  Het maken van de AMI kan enkele minuten duren.

  Nadat de AMI beschikbaar is, kunt u de Amazon EC2-instantie beëindigen.

Volgende stappen

Wijs Amazon EC2-regio toe aan een Application Services-cloudprovider en geef toegang tot alle AMI's of sjablonen voor virtual machines. Zie De Amazon EC2-cloudprovider en -sjabloon registreren.