U kunt het ontkoppelen van standaard- en samengestelde toepassingen en de bijbehorende virtual machines aanvragen via de vRealize Automation-console.

Over deze taak

U kunt een geïmplementeerde toepassing ontkoppelen vanuit de gebruikersinterface van Application Services of vanuit de opdrachtregelinterface. Zie Een toepassing ontkoppelen van de cloud en CLI gebruiken voor het ontkoppelen van een implementatie. In de gebruikersinterface van Application Services kunt u een ONTKOPPELEN-script voor een levenscyclusfase definiëren voor een serviceversie en toepassingsonderdeel om een toepassing en de gekoppelde virtual machines of een bijgewerkte toepassing te verwijderen.

Als een implementatie is mislukt nadat er één of meer virtual machines zijn geïnstalleerd in vCenter Server en vRealize Automation die deel uitmaken van een toepassing, of als een toepassing niet wordt gebruikt, kunt u vRealize Automation gebruiken om de volledige toepassing te ontkoppelen. Alle virtual machines in de toepassing worden van hun hosts verwijderd.

Tijdens het ontkoppelen van de implementatie met vRealize Automation wordt de implementatierecord niet verwijderd uit de pagina Implementaties in Application Services. Als u de implementatierecord wilt verwijderen van de pagina Implementaties, raadpleegt u Een toepassingsimplementatie verwijderen uit Application Services.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.

 • Controleer of u toegang hebt tot minstens één geïmplementeerde toepassing in vRealize Automation.

 • Controleer of de virtual machines die deel uitmaken van de toepassing nog aanwezig zijn in de cloud. Als uw omgeving bijvoorbeeld het beleid heeft virtual machines na een bepaald aantal dagen te verwijderen, kan de virtual machine al zijn verwijderd.

Procedure

 1. Selecteer Items > Toepassingsimplementatie.
 2. Geef in het zoekvak de naam op van de toepassing die moet worden ontkoppeld en klik op het pictogram met het vergrootglas (Bladeren) of druk op Enter.
 3. Selecteer de implementatie die moet worden ontkoppeld in de lijst met zoekresultaten.

  De pagina Itemdetails wordt weergegeven.

 4. Selecteer Vernietigen in het menu Acties.

  Het tabblad Aanvraaginformatie in het dialoogvenster Vernietigen wordt weergegeven.

 5. Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.

  Met deze vereiste beschrijving kunt u de voortgang van de aanvraag volgen nadat deze is ingediend.

 6. (Optioneel) Geef de reden voor de aanvraag op in het tekstvak Redenen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer het keuzerondje Kies een ontkoppelingsoptie op het tabblad Implementatie ontkoppelen.

  Optie

  Beschrijving

  Geassisteerd ontkoppelen

  Vernietig alle virtual machines met de toepassing en voer het ONTKOPPELEN-script voor een levenscyclusfase uit.

  Snel ontkoppelen

  Vernietig alle virtual machines die zijn geïmplementeerd met de toepassing, maar voer het ONTKOPPELEN-script voor een levenscyclusfase niet uit.

 9. Klik op Indienen.

  Er wordt een dialoogvenster met de aanvraagbevestiging weergegeven.

 10. Klik op OK.

Volgende stappen

U kunt de status van de aanvraag voor het ontkoppelen volgen op het tabblad Aanvragen in de vRealize Automation-console.

Als u de record van een implementatie definitief wilt verwijderen van de pagina Implementaties, raadpleegt u Een toepassingsimplementatie verwijderen uit Application Services.