In Application Services kunt u logische sjablonen toewijzen aan cloudsjablonen die zijn gemaakt in vCloud Director. Deze cloudsjablonen moeten aan bepaalde vereisten voldoen, anders werken ze niet goed in Application Services.

Tabel 1. Vereisten aan virtual machines voor aangepaste sjablonen
Vereiste Beschrijving
Besturings-systeem

De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

 • Red Hat Enterprise Linux 6.1, 6.3 en 6.5 voor 32- en 64-bit
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise met Service Pack 1 voor 64-bit en Windows Server 2012 R2 voor 32- en 64-bit
 • CentOS 5.10, 6.1, 6.3, 6.5 voor 32- en 64-bit
 • SUSE Linux Enterprise 11 SP2 voor 32- en 64-bit
 • Ubuntu 12.04.2 voor 32- en 64-bit
VMware Tools

VMware Tools moeten worden geïnstalleerd en de versie moet vCloud Director 5.1.2 of 5.5 of vCenter Server 5.0, 5.1 or 5.5 zijn.

Cd-rom/dvd-station

Op de vCloud Director virtual machine moet minstens één cd-rom/dvd-station beschikbaar zijn. Zie de documentatie bij vCloud Director.

JRE

Installeer een ondersteunde JRE uit een van de volgende pakketten die beschikbaar zijn in de virtuele toepassing van Application Services:

Voor het installeren van JRE in een sjabloon voor virtual machines raadpleegt u Het maken van sjablonen voor Linux virtual machines in vCloud Director.

Agentbootstrap-service voor Linux

Download het agentbootstrappakket voor Linux vmware-appdirector-agent-service op de VMware-website voor het downloaden van producten: http://vmware.com/web/vmware/downloads. Installeer het agentbootstrapscript voor Linux vanuit een van de volgende pakketten:

 • http://Application_Services_IP/agent/vmware-appdirector-agent-service_6.0.0.0-0_x86_64.rpm
 • http://Application_Services_IP/agent/vmware-appdirector-agent-service_6.0.0.0-0_i386.rpm
 • http://Application_Services_IP/agent/vmware-appdirector-agent-service_6.0.0.0-0_amd64.deb
 • http://Application_Services_IP/agent/vmware-appdirector-agent-service_6.0.0.0-0_i386.deb

Voor het installeren van de agentbootstrapservice in een sjabloon voor virtual machines raadpleegt u Het maken van sjablonen voor Linux virtual machines in vCloud Director.

Deze bestanden worden gedownload als u het script preparevCACTemplate.sh gebruikt.

Agentbootstrap-service voor Windows op vCloud Director

Download het bestand http://Application_Services_IP/agent/vmware-appdirector-agent-bootstrap-windows_6.0.0.0.zip van de virtuele toepassing van Application Services.

Voor het installeren van de agentbootstrapservice in een op Windows gebaseerde sjabloon voor virtual machines raadpleegt u Sjablonen voor Windows virtual machines in vCloud Director configureren.

Ondersteunde Windows-script-verwerking Application Services ondersteunt scriptverwerking van Windows CMD of PowerShell 2.0.
Ondersteunde Linux-script-verwerking Application Services ondersteunt scriptverwerking van Bash.
Linux-opdrachten

De volgende Linux-opdrachten moeten beschikbaar zijn op de virtual machine:

 • wget
 • md5sum
 • grep
 • sed
 • setsid
 • awk
 • ifconfig
 • apt-get
 • yum
Optionele services Als u externe toegang tot de virtual machine wilt met gebruik van Linux ssh-logboekregistratie of Windows Extern bureaublad om problemen op te lossen of om andere redenen, moeten de OpenSSH-server en -client voor Linux of Extern bureaublad-services (RDS) voor Windows zijn geïnstalleerd en correct functioneren.
Belangrijk: Omdat het opstartproces niet mag worden onderbroken, configureert u de virtual machine zodanig dat niets het opstartproces van de virtual machine kan onderbreken voordat de laatste aanmeldingsprompt van het besturingssysteem wordt weergegeven. Controleer bijvoorbeeld of er geen processen of scripts om gebruikersinteractie vragen wanneer de virtual machine is gestart. Deze vereiste is alleen van toepassing op sjablonen voor virtual machines die zijn gemaakt voor de Application Services-bibliotheek.