De webinterface van Application Services bevat pictogrammen die de beschikbaarheid van een functie aangeven.

Tabel 1. Pictogrammen van Application Services
Pictogram Naam Beschrijving
Pictogram wordt getoond om groep die eigenaar is weer te geven Groepsnaam Wordt weergegeven op de pagina's Toepassingen, Services, Externe services, Logische sjablonen en Implementaties naast de naam van de groep die eigenaar is van het onderdeel.
Onderdeel wordt openbaar gedeeld Openbaar gedeeld Wordt weergegeven op de pagina's Toepassingen, Services, Externe services, Logische sjablonen en Implementaties voor onderdelen die openbaar worden gedeeld met een bepaalde tenant.
Onderdeel is privéonderdeel van de groep Privé gedeeld Wordt weergegeven op de pagina's Toepassingen, Services, Externe services, Logische sjablonen en Implementaties voor onderdelen die privé zijn voor een bedrijfsgroep binnen een tenant.
Pictogram Beleidsscan geslaagd Beleidsscan geslaagd Wordt weergegeven op de pagina Implementaties voor een implementatie of een geïmplementeerde toepassing met een geslaagde beleidsscan.
Pictogram Beleidsscan mislukt Beleidsscan mislukt Wordt weergegeven op de pagina Implementaties voor een implementatie of een geïmplementeerde toepassing met een mislukte beleidsscan.
Het pictogram wordt weergegeven naast de eigenschappen die automatisch kunnen worden gebonden met een andere eigenschap die op Weergeven is ingesteld. Automatisch binden gebruiken Het pictogram wordt weergegeven op het blueprintcanvas, naast de eigenschappen die automatisch kunnen worden gebonden met een andere eigenschap die op Weergeven is ingesteld.
Het pictogram wordt weergegeven naast de eigenschappen die u kunt gebruiken om een andere eigenschap aan te passen die op Gebruiken is ingesteld. Automatisch binden weergeven Het pictogram wordt weergegeven op het blueprintcanvas, naast de eigenschappen die u kunt gebruiken om een andere eigenschap aan te passen die op Gebruiken is ingesteld.
Aangepaste eigenschappen aan elk knooppunt van vCloud Automation Center toevoegen Extra configuratie

Wordt weergegeven in de wizard Implementatieprofiel en het statusvenster met de details van een virtual machine van de samevattingspagina voor implementaties voor een vRealize Automation-implementatie.

U kunt in de wizard Implementatieprofiel de opdracht Extra configuratie gebruiken om de aangepaste eigenschappen van de vRealize Automation-blueprint te overschrijven of om iets toe te voegen aan de bestaande eigenschappen.