Als u een toepassing wilt implementeren, moet u zich aanmelden als een uitgever en implementator van toepassingen.

Voordat u een toepassing implementeert, moet u controleren of u een implementatieprofiel hebt dat volledig is, opgeslagen is en geen validatiefouten bevat. U hebt ook de naam van de toepassing nodig. Controleer of de geïmplementeerde toepassing een geclusterd knooppunt bevat voordat u een updateproces initieert om een geclusterd knooppunt te schalen.

U kunt met de CLI een snelle implementatie van een toepassing uitvoeren, de status van een toepassingsimplementatie controleren, een uitschaalproces voor een geïmplementeerde toepassing initiëren of de CLI gebruiken om de service- en toepassingsonderdeelconfiguraties van geïmplementeerde toepassingen aan te passen. U kunt de gebruikersinterface van Application Services gebruiken om al deze taken uit te voeren. Zie Snel een toepassing implementeren, De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken, Een updateproces beginnen voor het uitschalen van implementaties of Een updateproces beginnen voor het wijzigen van configuraties.

U kunt ook de status van de geïmplementeerde virtual machine controleren vanuit de gebruikersinterface van vCloud Director,vRealize Automation en Amazon EC2.

Tabel 1. Een toepassing in de CLI implementeren of bijwerken
CLI-opdracht Beschrijving
deploy-application --destination ApplicationName-ApplicationVersion-DeploymentProfileName

Hiermee implementeert u een toepassingsblueprint.

Als u bijvoorbeeld versie 2.1.0 van de toepassing Clustered Dukes Bank wilt implementeren met het implementatieprofiel prod-dep, gebruikt u de opdracht deploy-application --destination "Clustered Dukes Bank App-2.1.0-prod-dep".

Voer implementeren in en druk op de toets Tab om de mogelijke opties voor de opdracht weer te geven. Als er in de lijst geen aanhalingstekens voor meerdere woorden met spaties tussen de woorden worden weergegeven, moet u de woorden tussen aanhalingstekens zetten.

deployment-status --deploymentName DeploymentName

Toont de status van de meest recente implementatie.

Als de toepassing niet kan worden geïmplementeerd, kunt u de specifieke logbestanden van de virtual machine verzamelen om het probleem op te lossen. Zie de gids over VMware vCloud Automation Center Application Services Probleemoplossing.

deploy-application --destination ApplicationName ApplicationVersion-DeploymentProfileName --propertiesFile FileName.xml

Implementeert de nieuwste toepassingsversie met nieuwe eigenschapswaarden.

U kunt een bestand met eigenschappen maken met daarin nieuwe eigenschapswaarden voor vereiste eigenschappen en eigenschappen die tijdens de implementatie kunnen worden overschreven. Het volgende codevoorbeeld definieert nieuwe waarden voor de eigenschappen global_conf, http_node_port en http_server_port in de knooppunten Apache_LB en AppServer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:config-update-properties xmlns:ns1="http://www.test.com/darwin/schema/beans/api">
 
<node>
    <name>load_balancer</name>
    <node-component>
     <name>Apache_LB</name>
     <property>
        <key>http_proxy_port</key>
        <value>9001</value>
     </property>
    </node-component>
</node>
<node>
    <name>appserver</name>
    <node-component>
     <name>Dukes_Bank_App</name>
     <property>
        <key>EAR_FILE</key>
        <value><![CDATA[http://192.10.1.113/Share/UPRConfig/CDB/dukesbank-2b-Update1-IndexPage.ear]]></value>
     </property>
     <property>
        <key>JAR_FILE</key>
        <value><![CDATA[http://192.10.1.113/Share/UPRConfig/CDB/mysql-connector-java-5.1.8.jar]]></value>
     </property>
    </node-component>
</node>
</ns1:config-update-properties>

Als u bijvoorbeeld versie 2.1.0 van de toepassing Clustered Dukes Bank wilt implementeren met het implementatieprofiel staging-dep en het eigenschappenbestand new.props, gebruikt u de opdracht deploy-application --destination " Clustered Dukes Bank App-2.1.0-DP_MAN_VCD" --propertiesFile ~/new.props.xml.

Voer implementeren in en druk op de toets Tab om de mogelijke opties voor de opdracht weer te geven. Als er in de lijst geen aanhalingstekens voor meerdere woorden met spaties tussen de woorden worden weergegeven, moet u de woorden tussen aanhalingstekens zetten.

update-scaleout --deploymentName DeploymentName --propertiesFile FileName.xml

Initieert een updateproces om een geïmplementeerde toepassing te schalen.

U moet een eigenschappenbestand maken waarin de grootte van een nieuwe cluster voor een knooppunt wordt gedefinieerd. Het volgende codevoorbeeld definieert clustergrootten voor de knooppunten AppServer1 en DBServer1.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:scaleout-properties xmlns:ns1="http://www.test.com/darwin/schema/beans/api">
<cluster-node>
<name>appserver</name>
<scale-out-by>1</scale-out-by>
</cluster-node>
</ns1:scaleout-properties>

Als u bijvoorbeeld versie 2.1.0 van de toepassing Clustered Dukes Bank wilt uitschalen met het eigenschappenbestand uitschalen, moet u de opdracht update-scaleout --deploymentName "appd-Clustered Dukes Bank App-2.1.0-admin-6-cc0a3b20-43a0-4a22-be3e-49d4f31ab8e8" --propertiesFile ~/scaleout.xml gebruiken.

Voer bijwerken in en druk op de toets Tab om de mogelijke opties voor de opdracht weer te geven. Als er in de lijst geen aanhalingstekens voor meerdere woorden met spaties tussen de woorden worden weergegeven, moet u de woorden tussen aanhalingstekens zetten.

update-config --deploymentName DeploymentName --configUpdatePropertiesFile ConfigUpdatePropertiesFileName.xml

Initieert een updateproces om configuraties van bestaande services of toepassingsonderdelen in een geïmplementeerde toepassing aan te passen.

U moet een eigenschappenbestand voor de configuratie-update maken om een bestaande service te configureren. In het volgende codevoorbeeld worden de eigenschappen global_conf en db_port in de vFabric tc Server-service van het AppServer-knooppunt aangepast.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:config-update-properties xmlns:ns1="http://www.test.com/darwin/schema/beans/api">
 
<node>
    <name>load_balancer</name>
    <node-component>
     <name>Apache_LB</name>
     <property>
        <key>http_proxy_port</key>
        <value>9001</value>
     </property>
    </node-component>
</node>
</ns1:config-update-properties>

Als u bijvoorbeeld een configuratie in versie 2.1.0 van de toepassing Clustered Dukes Bank wilt aanpassen met het eigenschappenbestand configupdate, moet u de opdracht update-config --deploymentName "appd-Clustered Dukes Bank App-2.1.0-admin-2-19d63535-673e-4766-b380-de4e6ec3676a" --configUpdatePropertiesFile ~/configupdate.xml gebruiken.

Voer bijwerken in en druk op de toets Tab om de mogelijke opties voor de opdracht weer te geven. Als er in de lijst geen aanhalingstekens voor meerdere woorden met spaties tussen de woorden worden weergegeven, moet u de woorden tussen aanhalingstekens zetten.