De toepassing Clustered DotShoppingCart is een voorbeeld van een drielagige, op Windows gebaseerde toepassing die gebruikmaakt van Microsoft SQL Server als databaseserver, Microsoft IIS Server als toepassingsserver en Apache HTTP Server als load balancer.

Over deze taak

Met het script Create_DB wordt de DotShoppingCart-database in de SQL Server-database gemaakt en geïnitialiseerd. Met het script DotShoppingCart_App wordt de toepassing DotShoppingCart op de Microsoft IIS-server geïnstalleerd. Dit script gebruikt de DotShoppingCart-database. Het Microsoft IIS AppServer-knooppunt wordt gedefinieerd als een cluster waarmee naar meerdere knooppunten kan worden geschaald om een hogere belasting te kunnen verwerken. De Apache HTTP-server verwerkt de load balancing.

Gebruik de vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing alleen in een testomgeving.

Voorwaarden

 • Registreer de Windows Server 2008 R2 SP1 vApp-sjabloon in een cloudprovider. Zie De vCloud Director-cloudprovider en -sjabloon registreren.

 • Wijs de cloudsjabloon toe aan de logische sjabloon van Windows Server 2008 R2 SP1. Zie Een logische sjabloon aan de bibliotheek toevoegen.

 • Meld u aan bij Application Services als een toepassingsarchitect en een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of het bestand OpenSourceEdition.V3.zip van het pakket DotShoppingCart 3.0 (Open Source Edition) is gedownload. De webserver moet zijn geconfigureerd voor de overdracht van het bestand via het HTTP-protocol. Identificeer de URL die is gebruikt voor toegang tot het bestand in een webbrowser.

 • Begrijp de basisconcepten van het maken van een implementatieprofiel en het implementeren van een toepassing. Zie Toepassingen implementeren.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Selecteer Clustered DotShoppingCart.
 3. Klik op de schermafbeelding van de blueprint boven in het scherm.
 4. Selecteer de toepassing DotShoppingCart_App in de blueprinteditor en voer een geldige URL in voor de eigenschapswaarde DSC_ZIP.

  Tijdens de implementatie moet de Application Services-agent in de AppServer Windows virtual machine toegang hebben tot de geldige URL voor het bestand OpenSourceEdition.V3.zip.

 5. (Optioneel) Als u van plan bent om meerdere AppServer-knooppunten te hebben, selecteert u AppServer en verhoogt u de clustergrootte.
 6. Maak een implementatieprofiel en implementeer de toepassing.
 7. Voor toegang tot de geïmplementeerde toepassing opent u een ondersteunde webbrowser en voert u de URL http://Load_Balancer_IP:8081 in.

  Load_Balancer_IP is het IP-adres van de geïmplementeerde load balancer.

Volgende stappen

Start een updateproces om de configuratie van de toepassing Clustered DotShoppingCart te schalen of aan te passen. Zie Een updateproces starten om voorbeeldtoepassingen te schalen en Begin een updateproces om configuraties in voorbeeldtoepassingen aan te passen.