Application Services biedt een grafische gebruikersinterface om de status van toepassingsimplementaties in realtime te controleren op de samenvattingspagina van de samengestelde implementatie.

U kunt ook de interface voor vCloud Director en vRealize Automation gebruiken om de status van de geïmplementeerde virtual machines te controleren. Om de status weer te geven van een implementatie van Application Services in een Amazon VPC en gekoppelde beschikbaarheidszone, kunt u de documentatie voor Amazon AWS raadplegen.

Op de samenvattingspagina van samengestelde implementaties wordt de algehele implementatiestatus van de implementaties weergegeven in de werkbalk. Op deze pagina wordt ook de order, status, implementatienamen, namen van implementatieprofielen, implementatieomgevingen, toepassingen, toepassingsversies, de aangemelde gebruiker die het proces heeft gestart en de begin- en eindtijden van de implementaties weergegeven.

De namen in de kolom Implementatienaam zijn koppelingen naar de samenvattingspagina's van de respectieve implementatieprofielen. Als u op een naam klikt, wordt de samenvattingspagina voor de implementatie van het implementatieprofiel geopend. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken voor meer informatie over de samenvattingspagina voor de implementatie.

Nadat de implementatie is voltooid, wordt de statusbalk rood of groen afhankelijk van het succes of falen van de taken in de implementaties.