Wanneer u een bestaande toepassingsversie kopieert, wordt de volledige blueprintinhoud gekopieerd, met uitzondering van implementatieprofielen. De naam van de toepassing blijft dezelfde. U kunt alleen de versie en de versieomschrijving van de toepassing bewerken.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een toepassingsarchitect.

 • Als u niet vertrouwd bent met het toevoegen van onderdelen aan een toepassingsblueprint, het maken van afhankelijkheden tussen onderdelen of het wijzigen van services en scripts, raadpleegt u Een toepassing maken.

 • Controleer of u lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de toepassingsversie.

  Als u geen lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de toepassingsversie, wordt de knop Kopiëren uitgeschakeld.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Open een toepassing en selecteer een toepassingsversie.
 3. Klik in de werkbalk op de knop Kopiëren (Een toepassing kopiëren) om de toepassingsversie te kopiëren.
 4. Wijzig het versienummer, voeg een beschrijving toe en klik op Opslaan.

  De gekopieerde toepassingsversie wordt geopend.

Volgende stappen

Maak een implementatieprofiel. Zie Een implementatieprofiel maken.