Met Application Services kunt u basale of geavanceerde externe services maken.

Een basale externe service biedt geen ondersteuning voor meerdere serviceproviders. U moet de logische sjabloon definiëren en de optie inschakelen om scripts toe te voegen voor de levenscyclusfasen CONFIGUREREN, BIJWERKEN, TERUGDRAAIEN en ONTKOPPELEN. Voorbeelden van basale externe services zijn bijvoorbeeld een bestaande database waarbij het toepassingsschema is geïnstalleerd, een SAAS-toepassing zoals Workday of een SSO-server (Single Sign-On).

Een geavanceerde externe service bevat opties voor providerspecificaties die ondersteuning toevoegen voor meerdere providers van de externe service. Nadat u de eigenschapswaarden voor de geavanceerde externe service in de providerspecificaties hebt gedefinieerd, worden deze waarden ingevoegd in de externe service-instantie wanneer u die instantie aan een implementatieomgeving toewijst. Er kan bijvoorbeeld een externe Oracle-database worden ingericht en geconfigureerd via VMWare Data Director of Amazon RDS. De externe load balancer in een toepassing kan worden geïmplementeerd met een F5 load balancer-instantie of een software load balancer zoals een Apache-server.

U kunt een externe service openbaar of privé in een groep delen. Delen wordt ondersteund op onderdeelniveau en niet op het niveau van afzonderlijke versies. Wanneer u een externe service deelt, wordt het profiel van de externe service-instantie niet gedeeld. Elke groep moet een instantieprofiel van een externe service in zijn implementatieomgeving definiëren.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of u items aan de lijsten met besturingssystemen en beschrijvende tags moet toevoegen. Zie Besturingssystemen aan de bibliotheek toevoegen en Tags aan de bibliotheek toevoegen.
 • Voor voorbeelden van hoe u een externe service kunt noemen of beschrijven, selecteert u Bibliotheek > Externe services om de vooraf gedefinieerde externe services weer te geven.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Externe services.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Stel de naam van de externe service in, voeg een beschrijving toe en klik op Opslaan.
  Gebruik een naam die overeenkomt met de server of database die u
 4. Klik op Externe serviceversie maken om een externe serviceversie te maken.
  U kunt meerdere versies voor een externe service maken.
 5. Selecteer in het dialoogvenster de optie Basis of Geavanceerd en klik op OK.
 6. Vul de gegevens voor de externe serviceversie in.
  De naam van de externe serviceversie blijft hetzelfde.
  1. U kunt grote, kleine of microreleaseversies opgeven, met of zonder kwalificaties.
   U kunt bijvoorbeeld versienummers als 1.0, 1.5, of 1.0.1-Dev. gebruiken.
  2. (Optioneel) Als u een externe serviceversie voor een specifieke database maakt, beschrijft u in de sectie Beschrijving de gebruikte databaseversie en de vereiste configuratie, indien aanwezig.
 7. Klik op Nieuw om de tags uit het vervolgkeuzemenu in te stellen.
  Met de tags worden de externe services gegroepeerd en kunt u ze in hun desbetreffende groepen bekijken wanneer u een implementatieblueprint voor een toepassing maakt.

  U kunt meerdere tags toevoegen.

 8. Als u een tag wilt maken die niet in de lijst staat, klikt u op Annuleren en selecteert u Bibliotheek > Tags.
 9. (Optioneel) Als in de sectie Ondersteunde onderdelen alleen bepaalde typen toepassingsonderdelen in deze geavanceerde externe service kunnen worden uitgevoerd, klikt u op Nieuw om deze onderdelen op te geven.
  In een databaseserver kunnen bijvoorbeeld alleen SQL-scripts worden uitgevoerd. De onderdelen die u selecteert, beperken de toepassingsonderdelen die in een toepassingsblueprint aan deze geavanceerde externe service kunnen worden toegevoegd. Laat dit veld leeg als u onderdelen aan de geavanceerde externe service kunt toevoegen.
 10. Wijs een besturingssysteem aan voor de externe service.
  1. Selecteer voor de basale externe service een op Windows of Linux gebaseerd sjabloon uit het vervolgkeuzemenu in het gedeelte Logische sjabloon.
   Het ondersteunde besturingssysteem dat aan de logische sjabloon is gekoppeld, wordt ingevuld.
  2. Voor de geavanceerde externe service: als de scripts die in de geavanceerde externe service worden gebruikt alleen op specifieke besturingssystemen kunnen worden uitgevoerd, klikt u op Nieuw om die besturingssystemen in het gedeelte Ondersteunde besturingssystemen toe te voegen.
   In de blueprinteditor voorkomt Application Services dat de externe service aan een sjabloon wordt toegevoegd, tenzij de sjabloon een van deze besturingssystemen bevat. Laat dit veld leeg als de geavanceerde externe service in elk besturingssysteem kan worden gebruikt.
 11. Als u een besturingssysteem wilt gebruiken dat niet in de lijst staat, klikt u op Annuleren en selecteert u Bibliotheek > Besturingssystemen om een besturingssysteemnaam te maken.

Volgende stappen

Configureer de eigenschappen van de externe serviceversie. Zie Eigenschappen van externe services definiëren.