De Application Services is een client op basis van Spring Roo die via HTTPS en met behulp van REST API's met de Application Services-server communiceert.

De gebruiker admin gebruikt de Application Services CLI om de Application Services-toepassing te registreren bij de vRealize Automation-server. Gebruikersaccounts met de rollen uitgever en implementator kunnen de CLI gebruiken om toepassingen te implementeren of van de cloud te ontkoppelen. Zie Gebruikers en groepen instellen voor informatie over gebruikersrollen.

Opmerking:

Het wachtwoord voor admingebruiker is het beheerderswachtwoord dat is ingesteld bij de eerste keer dat de toepassing werd opgestart.

Gebruikersnamen en wachtwoorden voor Application Services moeten voldoen aan ISO-8859-1

Hoewel het gebruikersinterface van Application Services de unicode-tekenset ondersteunt voor gebruikersnamen en wachtwoorden, ondersteunt Application Services CLI alleen de ISO-8859-1-tekenset. Als u van plan bent Application Services CLI te gebruiken, moet u gebruikersnamen en wachtwoorden voor Application Services gebruiken die voldoen aan de ISO-8859-1-tekenset.