U kunt een toepassing implementeren met één of meer artefacten als toepassingsonderdelen.

De implementatieomgeving die u selecteert voor een implementatieprofiel, bepaalt welke instantie van opslagplaatsen voor artefacten kunnen worden gebruikt.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Open de toepassing, de toepassingsversie en het implementatieprofiel in deze volgorde.
 3. Open de pagina Eigenschappen van de toepassing in de wizard Implementatieprofiel.
 4. Klik op het tabblad voor het toegewezen objecttype. Klik bijvoorbeeld op Toepassingsonderdeel of Service om de bijbehorende eigenschappen weer te geven.
 5. Zoek naar de opslagplaats voor het artefact en de naam van het artefact in een tekstvak Nieuwe waarde.
  De waarden hebben het voorvoegsel Repository: en Artifact:.
 6. Klik op de namen in het tekstvak Nieuwe waarde.
  Het dialoogvenster Waarde voor eigenschap wordt weergegeven.
 7. (Optioneel) U kunt de waarde voor de tracerings-id opgeven die is gedefinieerd in de specificatie van de opslagplaats voor het artefact.
  De tracerings-id's voor de out-of-the-box-specificaties voor de opslagplaats van het artefact zijn JOB_ID voor een Jenkins-versie en VERSION voor een Yum-versie. Andere specificaties kunnen andere tracerings-id's hebben. U kunt het tekstvak ook leeg laten en de tracerings-id later invullen tijdens de implementatie, hetzij door hier terug te keren om de tracerings-id op te geven of door Snel implementeren te gebruiken voor de toepassing.
 8. (Optioneel) U kunt ook het beheer van artefacten overschrijven tijdens de implementatie. Geef de URL op voor het toepassingsonderdeel in het tekstvak waarin u eigen waarden kunt typen. Deze URL heeft dan de voorkeur.
 9. Klik op OK.