U moet een implementatieomgeving aan een vDC van de vCloud Director-organisatie toewijzen voordat u een toepassing kunt implementeren.

vCloud Director-vDC's bieden een omgeving waarin virtuele systemen kunnen worden opgeslagen, geïmplementeerd en bediend. U kunt bijvoorbeeld verschillende implementatieomgevingen hebben voor ontwikkeling, testen, fasering en productie. Voor vCloud Director wordt een implementatieomgeving aan het vDC van een organisatie toegewezen.

Indien een implementatieomgeving op het moment in een implementatieprofiel of een huidige implementatie wordt gebruikt, kunt u deze niet verwijderen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen.
 • Controleer of er minstens één vCloud Director-cloudprovider is geregistreerd in Application Services. Zie De vCloud Director-cloudprovider en -sjabloon registreren.
 • Controleer of er een organisatie-vDC is gemaakt en geconfigureerd in de vCloud Director-organisatie. De Application Services-implementatieomgeving komt overeen met het organisatie-vDC in vCloud Director.

  Voor informatie over het instellen van vCloud Director voor gebruik in combinatie met Application Services, raadpleegt u Installatie van Application Services voorbereiden.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Implementatieomgevingen.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Vul de gegevens voor de implementatieomgeving in.
  Optie Beschrijving
  Naam implementatieomgeving en Beschrijving Vul in een van deze velden de naam van het vDC in. De tekst uit deze velden wordt in de wizard Implementatieprofiel onder de kolom Implementatieomgeving weergegeven.
  Cloudprovider Als de cloudprovider niet in deze lijst wordt weergegeven, annuleert u het dialoogvenster en selecteert u Clouds > Cloudproviders om de vCloud Director-cloudprovider toe te voegen.
  URI van organisatie-vDC Klik op Selecteren om een selectie te maken in een lijst met vDC's van de door u geselecteerde cloudprovider.
 4. Selecteer een organisatie-vDC en klik op OK.
  Een organisatie-vDC van vCloud Director wordt aan de naam van de implementatieomgeving van Application Services toegewezen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. (Optioneel) Om bestaande informatie voor een vCloud Director-implementatieomgeving te wijzigen, klikt u op Bewerken in de werkbalk, maakt u wijzigingen en klikt u op Opslaan.

resultaten

De implementatieomgeving die u hebt gemaakt, wordt toegevoegd aan de lijst met implementatieomgevingen waaruit u kunt kiezen bij het maken van een implementatieprofiel.

Volgende stappen

U kunt een instantie van een externe service toewijzen, een beleidsinstantie maken of een oplossingsinstantie registreren bij de implementatieomgeving. Zie Een externe service-instantie toewijzen, Een beleidsinstantie maken of Een oplossingsinstantie maken voor een Puppet.