U kunt nieuwe waarden definiëren voor knooppunteigenschappen zoals de hostnaam of vCPU. U kunt ook nieuwe waarden definiëren voor de eigenschappen van toepassingsonderdelen en services waarvoor het selectievakje Bij implementatie te overschrijven in de toepassingsblueprint is ingeschakeld.

Voor een geslaagde implementatie moet u een waarde aan de vereiste knooppunteigenschappen uit de bibliotheek, de blueprint of het implementatieprofiel toewijzen. Knooppunteigenschappen zoals de geheugentoewijzing en het aantal CPU's worden door het systeem geconfigureerd, maar u kunt deze overschrijven. De vereiste service kan bijvoorbeeld een JVM heap-grootte van 512 MB hebben. Maar voor een grote implementatie kunt u die instelling overschrijven en de grootte wijzigen in 1024 MB.

U kunt een hostnaam instellen zodat u de virtual machine eenvoudig kunt terugvinden in de vCloud Director- of vRealize Automation-implementaties. Om unieke tekens te genereren, kunt u de expressie ${random} aan het einde van een hostnaam invoegen.

De clustergrootte van een geclusterd knooppunt kan ook met nieuwe waarden worden gedefinieerd.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er minstens één toepassing in Application Services is gemaakt. Zie Toepassingen maken.
 • Controleer of het tabblad Implementatieomgeving is geconfigureerd. Zie De implementatieomgeving configureren.

Procedure

 1. Controleer of de eigenschappen die u in de blueprint hebt ingesteld, nauwkeurig in de tabbladen van de onderdelen worden weergegeven.
 2. (Optioneel) Klik op het tabblad Service, Toepassingsonderdeel of Knooppunt.
 3. Selecteer een specifieke service, een specifiek toepassingsonderdeel of een specifieke knooppunteigenschap.
 4. Klik in de tabel op de kolom Nieuwe waarde van een specifieke rij en voer de waarde in die u in het implementatieprofiel wilt gebruiken.
  Voor een implementatie naar Amazon EC2 moet u de eigenschapswaarde global_conf wijzigen in https://DarwinServerIP:8443/darwin/conf/darwin_global_noproxy.conf.
 5. Als u de oorspronkelijke waarde weer wilt herstellen, klikt u op de knop Waarde herstellen (De waarde van het onderdeel opnieuw instellen).
 6. (Optioneel) Typ in het gedeelte Schijftoewijzingen een nieuwe waarde (geheel getal) om de schijfgrootte te verhogen of te verlagen.
 7. Als u klaar bent met wijzigen, klikt u op Volgende.

resultaten

Het tabblad Uitvoeringsplan wordt geopend.

Volgende stappen

Controleer de inrichtingstaken en afhankelijkheden in het uitvoeringsplan. Zie Het uitvoeringsplan controleren en aangepaste taken toevoegen.