Een externe service in de bibliotheek van Application Services is een service die afzonderlijk wordt geïnstalleerd, los van de implementatie van de toepassing. Een externe service en de toepassing moeten zodanig worden geconfigureerd dat ze kunnen samenwerken.