Om de inhoud van een bestaande Linux- of Windows-sjabloon bij te werken of om deze te gebruiken voor het maken van een nieuwe sjabloon, moet u de passende opdrachten uitvoeren om de agentbootstrapservice te verwijderen

Linux-sjabloon: de status van de agentbootstrap van Application Services wordt door de opdracht agent_reset.sh opnieuw ingesteld en er worden bestaande runtime-logbestanden verwijderd. U kunt zich als root op de virtual machine aanmelden en deze opdracht uitvoeren:

/opt/vmware-appdirector/agent-bootstrap/agent_reset.sh
Windows-sjabloon: met de opdracht agent_reset.bat worden bestaande runtime-logbestanden verwijderd. Typ de volgende opdracht in een PowerShell-opdrachtvenster.
\opt\vmware-appdirector\agent-bootstrap\agent_reset.bat

Nadat u de van toepassing zijnde opdracht hebt uitgevoerd, kunt u de vApp-instantie als nieuwe vApp-sjabloon in de catalogus terugplaatsen.