Voor schalingsimplementaties moet u mogelijk meerdere virtual machines of een cluster voor een specifiek knooppunt implementeren en een load balancer gebruiken om ze te beheren.

Voorwaarden

Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent bindingen aan andere eigenschappen, eigenschappen van de knooppuntarrayindex en definities van onderdeelacties. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

Procedure

  1. Klik op het pictogram Converteren naar knooppuntarray (Converteren naar geclusterd knooppunt) in het knooppunt om een cluster virtual machines op te geven.
  2. Stel onder de blueprint de clustergrootte in.
  3. Bind dit aan een eigenschap zoals node_array_index om te identificeren in welke virtual machines het huidige script wordt uitgevoerd.
    U vindt de IP-adressen van alle virtual machines in een cluster door een eigenschap aan all(node:ip) te binden.
  4. (Optioneel) Als andere eigenschappen naar een clustereigenschap verwijzen, definieert u de onderdeeleigenschappen voor toegang tot de array met eigenschapswaarden van de geclusterde knooppunten.
  5. Klik in de werkbalk boven het canvas op Opslaan.

De load balancer opgeven

Als u wilt weten hoe een cluster wordt gebruikt, raadpleegt u de voorbeeldtoepassing Clustered Dukes Bank. Klik in het knooppunt Load Balancer op Apache_LB. Let op: de eigenschap http_node_ips verwijst naar all(appserver:ip). De eigenschap https_node_ips verwijst naar alle IP-adressen voor elk knooppunt binnen de opgegeven clustergrootte.

Volgende stappen

Implementeer de toepassing. Zie Toepassingen implementeren.