Met een beleidsinstantie kunt u een bestaande beleidsdefinitie van toepassing laten zijn op alle inrichtingsactiviteiten van toepassingen in een specifieke implementatieomgeving.

Over deze taak

Opmerking:

De functie samengestelde implementatie ondersteunt geen nalevingsscans.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Implementatieomgevingen.
 2. Selecteer een bestaande implementatieomgeving.
 3. Selecteer het tabblad Beleidsinstanties en klik op Beleidsinstantie maken om een beleidsinstantie te maken.
 4. Vul de instantiegegevens van het beleid voor de implementatieomgeving in.

  Optie

  Beschrijving

  Naam en Beschrijving

  Vul in een van deze velden de naam van het beleid in. De tekst in deze velden wordt in het gedeelte met de beleidsinstanties voor de implementatieomgeving weergegeven.

  Beleid

  Als het beleid niet in het vervolgkeuzemenu wordt weergegeven, annuleert u het dialoogvenster en selecteert u Bibliotheek > Beleidsregels om een aangepast beleid aan de bibliotheek toe te voegen.

  Versie

  Klik op de pijl omlaag om een selectie te maken in een lijst met versies die aan het beleid zijn gekoppeld.

  Kritiek

  Schakel dit selectievakje in om de bewerkingen te stoppen die kunnen leiden tot een implementatie waarbij de regels niet worden gevolgd, ongeacht de huidige nalevingsstatus van de implementatie.

  Voordat u deze optie gebruikt, wordt het aanbevolen dat het beleid volledig wordt nageleefd in een implementatieomgeving. Een niet-kritieke beleidsinstantie markeert de nalevingsstatus van de implementatie, maar hierdoor wordt de bewerking niet gestopt.

  Opmerking:

  Als u een nieuwe eigenschapswaarde in de beleidsinstantie opgeeft, wordt de bestaande bibliotheekwaarde die in het beleid is gedefinieerd, overschreven door de nieuwe eigenschapswaarde.

  De eigenschappen en scripts die in de beleidsversie zijn gedefinieerd, worden automatisch ingevuld in de secties Eigenschappen en Acties.

  Wanneer u een actiescript van een beleid maakt, maakt de beleidsinstantie een kopie. Wijzigingen van het beleidsscript in de bibliotheek hebben geen invloed op de bestaande beleidsinstanties die aan dat beleid zijn gekoppeld. U moet een beleidsinstantie maken voordat wijzigingen van het script kunnen worden doorgevoerd.

 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op de pijl naast de naam van de beleidsinstantie om terug te keren naar de vorige pagina.