U moet een cloudtunnelinstantie maken en inschakelen zodat implementaties in de Amazon EC2 VPC met de Application Services-server kunnen communiceren.

Uw netwerk tussen Application Services en de Endpoint VM heeft een minimale bandbreedte voor uploaden van 1 Mbps nodig voor elke Amazon EC2-instantie die is geïmplementeerd. Voor snellere downloads slaat u uw toepassingen op bij de Amazon Simple Storage Service in plaats van deze vanaf de Application Services-toepassing te downloaden via de cloudtunnel.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen.
 • Controleer of de Endpoint VM goed is ingesteld en geconfigureerd. Zie Een Amazon EC2-omgeving voor Application Services configureren.
 • Controleer of het elastische IP-adres en het privé-IP-adres van de Endpoint VM beschikbaar zijn.
 • Controleer of de persoonlijke sleutel voor de Endpoint VM beschikbaar is om een cloudtunnel van het bedrijfsnetwerk naar de Endpoint VM tot stand te kunnen brengen.
 • Bepaal of er een proxyserver nodig is voor toegang tot Amazon EC2 vanaf het netwerk waarop Application Services wordt uitgevoerd.

  De proxyserver of het netwerk moet toegang tot de standaard SSH-poort 22 buiten het netwerk toestaan.

 • De Application Services-CLI starten. Zie De CLI op afstand starten.

Procedure

 1. Gebruik de SSH-client om het gedownloade bestand met de persoonlijke sleutel voor de Endpoint VM naar de Application Services-toepassing te kopiëren en kopieer het bestand naar de directory /tmp.
 2. Maak in de roo-shell een veilige cloudtunnelinstantie.
  create-cloud-tunnel --name TunnelName --description "TunnelDescription" --enabled false --externalAddress EndpointVMElasticIP 
  --sshPort 22 --internalAddress EndpointVMPrivateIP --proxyUrl ProxyURl --username ec2-user --privateKeyPath PrivateKeyFilePath

  U kunt de parameter --sshPort gebruiken om een andere poort dan 22 toe te wijzen. --proxyUrl is een optionele parameter die u kunt opgeven voor de proxyserver die u wilt gebruiken om verbinding met de Endpoint VM te maken.

 3. Schakel de veilige cloudtunnelverbinding in.
  enable-cloud-tunnel --name TunnelName
 4. Controleer of de beveiligde cloudtunnelverbinding tot stand is gebracht.
  test-cloud-tunnel --name TunnelName

  Het kan enkele minuten duren om de veilige cloudtunnelverbinding te controleren.

resultaten

Application Services brengt een verbinding met de Endpoint VM op Amazon EC2 tot stand.

Volgende stappen

Zorg ervoor dat u aan de vereisten voor de virtual machine voldoet en maak Amazon EC2-AMI's. Zie Vereisten voor virtual machines voor het maken van aangepaste sjablonen voor Amazon EC2 en Sjablonen voor virtual machines of AMI's in Amazon EC2 maken.

U kunt ook de bestaande cloudtunnelverbinding in CLI beheren. Zie Cloudtunnels beheren.