U kunt de Application Services-CLI vanaf een externe machine starten.

U kunt het beste de CLI extern uitvoeren om de belasting van de server te beperken en om een gedeelde CLI op de Application Services-toepassing te voorkomen. De verbinding tussen de externe machine en de CLI is beveiligd.

Enkele CLI-opdrachten maken gebruik van namen van bedrijfsgroepen of implementaties die niet-Engelse lettertekens kunnen bevatten. Als u deze lettertekens wilt weergeven, moet u de CLI uitvoeren in een volledig internationale client of terminalinterface, zoals Putty of iTerm2. Stel ook de omgevingsvariabele LC_CTYPE in op en_US.UTF-8 om de invoer van niet-Engelse tekens in te schakelen.

Als u zich aanmeldt op de CLI met su - root, wordt deze variabele automatisch ingesteld. Als u het streepje weglaat en u zich aanmeldt met su root, moet u de variabele instellen met de volgende opdracht.

export LC_CTYPE=en_US.UTF-8; 	 
		

Voorwaarden

 • Controleer of u het wachtwoord voor het Application Services-toepassing kent.
 • Controleer of Java JRE 1.7 op uw externe machine is ge├»nstalleerd.
 • Zorg ervoor dat de externe machine via HTTPS verbinding kan maken met de Application Services-toepassing.

Procedure

 1. Download het bestand darwin-cli.jar van de Application Services-server http://DarwinServerIP/tools/darwin-cli.jar naar een map met schrijfrechten op de externe machine.

  Vervang DarwinServerIP door het IP-adres van de Application Services-server.

  Tijdens de sessie wordt door de CLI een logbestand gemaakt.
 2. Open een opdrachtprompt en start de client.
  java -jar /PathToJarFolder/darwin-cli.jar
  De Darwin CLI-banner wordt weergegeven en u ziet de appd> CLI-prompt.
 3. Meld u aan bij de Application Services-server.
  login --serverUrl https://DarwinServerIP:8443/darwin --username UserName --password password --tenantId tenantid

  Als u de parameter --password uitvoert met de aanmeldopdracht of een opdracht waarmee u een wachtwoord kunt toevoegen, wordt uw wachtwoord als platte tekst opgeslagen in het bestand darwin-cli-history.log in de huidige directory. Het logbestand wordt standaard door de CLI verwijderd. Verwijder dit logbestand voor meer beveiliging.

  Als u de --wachtwoordparameter weglaat, wordt u door het systeem gevraagd een wachtwoord in te voeren. Het systeem slaat het wachtwoord niet op als platte tekst.

  Met de parameter --tenantId kunt u zich aanmelden bij de tenant die bekend staat onder de naam tenantid van de tenant. Als u de parameter --tenantId weglaat, wordt standaard vsphere.local als tenant gebruikt.

resultaten

Op de opdrachtprompt worden uw gebruikersnaam, domein en tenant weergegeven.