Controleer de configuratie van de cloudsjabloon voordat u de sjabloon in Application Services gebruikt om implementatiefouten te voorkomen.

Over deze taak

Als uw cloudsjabloon een aangepast script bevat, wordt dit in Application Services door het eigen gastaanpassingsscript overschreven. U gebruikt het gastaanpassingsscript om de virtual machine in te stellen zodat deze met de Application Services-server kan communiceren om het implementatieproces te voltooien.

Voorwaarden

 • Controleer of vCloud Director 5.1.2 of 5.5 is geïnstalleerd en geconfigureerd.

 • Controleer of de sjabloon virtual machines naar de vCloud Director is geüpload en als een vApp-sjabloon in een vCloud Director-catalogus is geregistreerd.

  Zie de documentatie over vCloud Director voor instructies.

Procedure

 1. Start vanaf de webinterface van vCloud Director handmatig een aanvraag om een kopie van de vApp voor uw cloudomgeving te maken.
 2. Om te controleren of het gastaanpassingsproces is gelukt, opent u het logbestand onder /var/log/vmware-imc/customization.log en controleert u of de aanpassing is voltooid met de status gelukt.
 3. Controleer of er een actief en correct IP-adres bestaat voor de IP-toewijzing vanuit vCloud Director.
 4. Open en controleer het logbestand voor de agentbootstrap. Dit bestand vindt u hier: /opt/vmware-appdirector/agent/logs/agent_bootstrap.log.
 5. Controleer of de agentbootservice van Application Services is uitgevoerd en of is geprobeerd het JAR-bestand van de Application Services-agent van de Application Services-server te downloaden.

  Naar verwachting zal het JAR-bestand op dit moment niet kunnen worden gedownload. Het downloadproces is gelukt als Application Services de vApp implementeert via een uitvoeringsplan van Application Services.

Volgende stappen

Controleer of de items die in Vereisten aan virtual machines voor het maken van aangepaste vCloud Director-sjablonen worden genoemd aanwezig zijn in de vApp en dat ze naar behoren werken.