Wanneer u een artefact aan een toepassingsblueprint bindt, bindt u in feite een specificatie van het artefact aan een eigenschap van een onderdeel, een service of een externe service van de toepassing in de blueprint.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Open een toepassing, een toepassingsversie en vervolgens een blueprint.
 3. Selecteer een bestaand onderdeel of een bestaande interne of externe service van de toepassing of voeg een nieuwe toe.
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 5. Zoek de eigenschap die u aan het artefact wilt binden.
  Een JAR-bestand heeft bijvoorbeeld de eigenschap jar_file waarin u de URL voor een downloadbaar bestand kunt opgeven. U kunt echter ook een unieke tekst-string genereren en deze als een pakketnaam binden voor het installeren van pakketten vanaf een YUM-opslagplaats.
 6. Klik op het pictogram Bewerken voor de eigenschap.
  Het dialoogvenster Eigenschap bewerken wordt weergegeven.
 7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Blueprintwaarde de naam van een artefact dat aan een artefact wordt gebonden.
 8. Klik op Opslaan wanneer de taak is voltooid.
 9. Klik op OK wanneer wordt gevraagd of u de wijzigingen in de blueprint wilt opslaan of verwijderen.

Volgende stappen

Een toepassing met artefacten implementeren.