Met Application Services kunt u een updateprofiel voor een bestaande implementatie maken om clusters van een of meerdere knooppunten in te schalen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld ongebruikte bronnen vrijmaken en de veranderende belasting in de schaalbare toepassing accommoderen. Wanneer u in een geclusterd knooppunt of geïmplementeerde toepassing schaalt, kunt u alleen het clusterformaat van het knooppunt aanpassen dat geconfigureerd was als clusters in de toepassingsblueprint.

Gedurende een updateproces voor het inschalen van een geïmplementeerde toepassing wordt afhankelijk van de update-instellingen het updatescript op de afhankelijke onderdelen uitgevoerd, gevolgd door het actiescript voor ontkoppeling om de knooppunten te verwijderen. Indien een knooppunt in een meerlaagse toepassing afhankelijk is van het ingeschaalde geclusterde knooppunt, moet een updatescript op het afhankelijke knooppunt worden uitgevoerd.

In een geïmplementeerde Clustered Dukes Bank App kunt u bijvoorbeeld het appServer-knooppunt inschalen om de belasting te verminderen. Gedurende het updateproces moet het updatescript op het afhankelijke knooppunt load_balancer worden uitgevoerd. Het actiescript voor ontkoppeling verwijdert de knooppunten appServer_2 en appServer_3 uit de implementatie. Het actiescript roept ook de cloudprovider-API aan om de knooppunten uit de cloudomgeving te verwijderen.

Tijdens het inschalen kunt u een aangepaste taak bijvoegen aan een ingeschaald knooppunt en vervolgens de update uitvoeren. Als dit ingeschaalde updateprofiel echter opnieuw wordt gebruikt, is er geen aangepaste taak meer gekoppeld aan het knooppunt. Dit komt doordat tijdens de eerste inschaalactie, de gegevens van de aangepaste taak zijn verwijderd, samen met het ingeschaalde knooppunt. Daarom kan het niet opnieuw worden gebruikt voor een inschaalactie.

U definieert de scripts voor de levenscyclusfasen UPDATE en TEARDOWN voor een afhankelijke service of afhankelijk toepassingsonderdeel gedurende de eerste toepassingsimplementatie. De updatescripts worden op afhankelijke knooppunten uitgevoerd en de ontkoppelingsscripts op de ingeschaalde knooppunten. U kunt de update- en ontkoppelingsscripts ook toevoegen of bewerken gedurende het updateproces. Wanneer u het update- of ontkoppelingsscript gedurende het updateproces configureert, wordt het script in het updateprofiel opgeslagen voor toekomstige implementaties.

Opmerking: Gedurende een updateproces kunt u de installatie-, configuratie- of startscripts niet bewerken. U kunt alleen het update- en ontkoppelingsscript configureren.

Met REST APIs in Application Services kunt u het inschalen van een geïmplementeerde toepassing automatiseren. Raadpleeg het REST API's in Application Services gebruiken-document.

Een updateproces voor het inschalen van een implementatie kan soms mislukken. Na een mislukte inschaalupdate moet er worden opgeschoond om opnieuw te proberen de nieuwe virtual machines ongedaan te maken. Het handmatig ongedaan maken van inrichtingen is een vervelende taak en ingewikkeld voor gebruikers van externe services. Om de handmatige inspanning te voorkomen, kunt u het automatisch verwijderen van virtual machines overwegen. Stel de volgende vlag in als True om het opschonen van virtual machines opnieuw te proberen indien het verwijderen de eerste keer mislukt:
 • UPDATE_RETRY_VM_DEPROVISIONING_AFTER_FAILURE_FLAG
Stel de volgende vlag in als True om het verwijderen van virtual machines opnieuw te proberen met een vertraging in milliseconden:
 • UPDATE_RETRY_VM_DEPROVISIONING_AFTER_FAILURE_DELAY_INTERVAL

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.
 • De geïmplementeerde toepassing moet minstens één geclusterd knooppunt bevatten. Zie Een knooppunt als cluster opgeven.
 • Als u een aangepaste taak wilt gaan toevoegen, moet u controleren of er minstens één aangepaste taak in de Application Services-bibliotheek is gemaakt. Zie Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.
 • Controleer of de initiële implementatie met succes naar een cloudomgeving is geïmplementeerd.

  U kunt de schaal van geclusterde knooppunten na een mislukte implementatie of een mislukte schaalbewerking niet wijzigen.

 • Neem contact op met uw cloudbeheerder voor informatie over de opslagruimtelimiet voor de implementatieomgeving.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een toepassingsimplementatie die met succes is geïmplementeerd.
 3. Open het vervolgkeuzemenu Bewerkingen in de werkbalk en selecteer Bijwerken.
  De pagina Updateprofielen wordt geopend.
 4. Selecteer Updateprofiel maken.
  Het dialoogvenster updateprofiel wordt geopend.
 5. Selecteer Inschalen in het vervolgkeuzemenu updatetype.
 6. Benoem het geschaalde updateproces, voeg een beschrijving toe (optioneel) en klik op OK.
  In de beschrijving kunt u informatie over de wijzigingen in deze update toevoegen.
 7. (Optioneel) Klik op de blueprintafbeelding om de gemarkeerde afhankelijkheden tussen services of toepassingsonderdelen te bekijken.
  Let op alle afhankelijke onderdelen zodat u een updatescript kunt maken indien dit niet bestaat of bewerk een bestaand script.
 8. Verminder de waarde voor het clusterformaat op het tabblad Knooppunt.
  Application Services selecteert de laatst aangemaakte knooppunten.
  Indien een cluster bijvoorbeeld de knooppunten appserver_0, appserver_1, appserver_2, en appserver_3 bevat en u het clusterformaat vermindert tot twee knooppunten, worden de knooppunten appserver_2 en appserver_3 geselecteerd voor verwijdering.
 9. (Optioneel) Klik op de knop Te verwijderen knooppunten kiezen om alle knooppunten in het cluster weer te geven en handmatig de te verwijderen knooppunten te selecteren.
 10. (Optioneel) Maak een updatescript voor alle beschikbare afhankelijke onderdelen met een eigenschap gebonden aan de geclusterde knooppunten op het tabblad Service of Toepassingsonderdeel.
  Indien de levenscyclusfasen UPDATE en TEARDOWN gedefinieerd zijn, worden de scripts weergegeven met de gekoppelde service of toepassingsonderdeel.
  Indien een load balancer-knooppunt de eigenschap all(node_array:ip) heeft die aan een geclusterd knooppunt is gebonden, moet het een updatescript uitvoeren.
 11. (Optioneel) Vink het selectievakje Opnieuw opstarten aan indien de agent de virtual machine opnieuw moet starten nadat het updatescript succesvol voltooid is en klik op Volgende.
  Het ingeschaalde geclusterde knooppunt en de updatetaken van de afhankelijke onderdelen worden in het uitvoeringsplan weergegeven. Het originele uitvoeringsplan wordt gedurende een updateproces niet weergegeven.
 12. (Optioneel) Voeg de eigenschap APPD_UPDATE_PROPS aan het updatescript toe om een lijst met alle gewijzigde eigenschappen te bekijken.
  Het updatescript wordt in het updateprofiel bewaard en kan voor meerdere updates worden gebruikt. U kunt APPD_UPDATE_PROPS niet als een eigenschapsnaam of een kwalificatie voor een eigenschapsnaam gebruiken.
  Het voorbeeldupdatescript MySQL-service bevat de eigenschap APPD_UPDATE_PROPS om de poort en het wachtwoord van de database te veranderen.
 13. (Optioneel) Voeg de eigenschap APPD_PREV aan het updatescript toe om de vorige waarde van een eigenschap weer te geven.
  Het updatescript wordt in het updateprofiel bewaard en kan voor meerdere updates worden gebruikt. U kunt APPD_PREV niet als een eigenschapsnaam of een kwalificatie voor een eigenschapsnaam gebruiken.
  Het voorbeeldupdatescript voor de MySQL-service bevat bijvoorbeeld de eigenschap APPD_PREV om de waarde van het databasewachtwoord te bekijken.
 14. (Optioneel) Klik op de knop Cluster uitvouwen (Cluster uitvouwen) om het geclusterde knooppunt uit te vouwen, selecteer een aangepaste taak en sleep de taak naar elk knooppunt.
  U kunt de taakeigenschappen in het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen configureren en uw wijzigingen opslaan.
 15. Controleer het ingeschaalde geclusterde knooppunt en updatescript in het uitvoeringsplan en klik op Volgende.
  De blauwe stippellijnen in het uitvoeringsplan geven een specifieke volgorde aan waarin de implementatietaken worden uitgevoerd.

  Klik op de pijl omlaag naast het updatescript voor de service om de scriptdetails of de gebruikte variabeledefinities in het script te bekijken.

 16. Controleer de gewijzigde eigenschappen en acties in de update.
  De afhankelijke eigenschappen met gedefinieerde updatescripts zijn gemarkeerd.
 17. Klik op Bijwerken om de bijgewerkte toepassing te implementeren.

resultaten

Het updateproces implementeert de inschaalde update naar de cloud.

Volgende stappen

U kunt de status van de implementatie controleren op de pagina implementatiegeschiedenis. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.

Kom meer te weten over de verschillende processen die op de achtergrond plaatsvinden, wanneer een geïmplementeerde toepassing in de cloud wordt bijgewerkt. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.