U moet één of meer cloudomgevingen instellen om Application Services te gebruiken om toepassingen te implementeren in een Amazon EC2-omgeving.

Voor het instellen van de inrichting van een toepassing in een Amazon EC2-cloudomgeving, moet u zich aanmelden bij een gebruikersaccount voor Amazon Web Services (AWS) en een VPC maken en configureren in een Amazon-regio. Met Application Services kunt u cloudproviders maken en deze aan een VPC in een Amazon-regio koppelen. U moet sjablonen voor virtual machine maken in de Amazon EC2-omgevingen. Deze sjablonen worden gedurende toepassingsimplementatie gebruikt voor het maken van virtual machines.

In Application Services moet u een cloudprovider en een sjabloon registreren. Voor het registreren van een cloudprovider moet een Amazon EC2-regio worden opgegeven. Wanneer u een cloudsjabloon registreert, wijst u een AMI uit de cloudomgeving toe aan een logische sjabloon in de Application Services-bibliotheek. Vervolgens maakt u een implementatieomgeving en wijst u deze implementatieomgeving toe aan een combinatie van een Amazon virtuele privécloud (VPC) en beschikbaarheidszone.

Om een Application Services-toepassing naar Amazon EC2 te implementeren, moet u een speciale virtual machine in de VPC maken, genaamd een Endpoint VM. De Endpoint VM dient als de bestemming van een veilig kanaal, de zogeheten cloudtunnel, van de Application Services-toepassing in uw zakelijke netwerk naar uw Amazon VPC-omgeving. Toepassingsimplementaties in de VPC communiceren met de Application Services-toepassing via de Endpoint VM. Met behulp van de CLI kunt u cloudtunnels maken en beheren. Zie Cloudtunnels beheren.

Figuur 1. De topologie van Application Services en Amazon EC2

De topologie van vFabric Application Director en Amazon EC2 bevat Endpoint VM, die de vFabric Application Director-toepassing met de Amazon VPC verbindt via een veilig kanaal, de zogeheten cloudtunnel.

Maak uzelf vertrouwd met de belangrijkste concepten in verband met het instellen en configureren van een cloudomgeving voor de inrichting van toepassingen. Zie Belangrijke concepten.