De vooraf gedefinieerde taak APT Repository Config is een script dat wordt gebruikt om de APT-opslagplaatsen bij te werken voor het installeren of bijwerken van software op Ubuntu of andere op DEB gebaseerde besturingssystemen.

Over deze taak

U kunt de eigenschappen van APT Repository Config configureren om een nieuwe opslagplaats toe te voegen of om alle bestaande opslagplaatsen te verwijderen. Als u meerdere opslagplaatsen nodig hebt, kunt u meerdere taken maken en deze in het uitvoeringsplan koppelen door telkens naast elke taak een nieuwe taak toe te voegen.

Gebruik de vooraf gedefinieerde voorbeeldtaak alleen in een testomgeving.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of de vooraf gedefinieerde taak aan het uitvoeringsplan van de implementatie is toegevoegd voordat u services of toepassingsonderdelen toevoegt die APT nodig hebben voor het installeren of bijwerken van softwarepakketten.

 • Controleer of Application Services is geconfigureerd om een proxy te gebruiken. Zie Application Services configureren om een proxy te gebruiken voor externe URL's.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.

  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.

 3. Selecteer een toepassingsversie.
 4. Maak een implementatieprofiel.
 5. Volg in de wizard Implementatieprofiel de prompts voor Uitvoeringsplan.
 6. Klik op de knop Cluster uitvouwen (knop Cluster uitvouwen) in het geval van een geclusterd knooppunt.

  Als het geclusterde knooppunt niet wordt uitgevouwen, wordt de vooraf gedefinieerde taak alleen aan de eerste virtual machine in de cluster toegevoegd.

 7. Klik op de knop Scripttaak toevoegen (Een scripttaak toevoegen) en sleep een vooraf gedefinieerde taak naar de blueprint.

  Wanneer u een vooraf gedefinieerde taak sleept, worden ankers weergegeven (Taakanker) die aangeven waar u de vooraf gedefinieerde taak kunt neerzetten.

  Nadat u een vooraf gedefinieerde taak bij een knooppunt hebt neergezet, wordt het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen weergegeven.

 8. Selecteer de vooraf gedefinieerde taak in het vervolgkeuzemenu Naam bibliotheektaak.

  In het dialoogvenster worden de ondersteunde besturingssystemen, de details van de vooraf gedefinieerde taak, het script en eigenschapsdetails in het dialoogvenster weergegeven.

 9. Ga naar het tabblad Eigenschappen en configureer de eigenschappen.
  1. Selecteer de eigenschap repository_name, typ in het dialoogvenster Eigenschap bewerken een nieuwe unieke waarde voor de opslagplaats en klik op Opslaan.
  2. Selecteer de eigenschap source_str, typ http://site.example.com/debian distribution component1 component2 ... in het tekstvak waarde URL van het dialoogvenster Eigenschap bewerken en klik op Opslaan.

   Een voorbeeld van een Ubuntu-URL is deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main.

  3. Selecteer de eigenschap remove_all_repos en definieer een geschikte waarde in het dialoogvenster Eigenschap bewerken.

   Stel de waarde in op true om alle andere opslagplaatsen te verwijderen voor u de nieuwe configuratie toevoegt. U kunt ook de standaardwaarde false accepteren om een nieuwe opslagplaats toe te voegen.

 10. Klik op Opslaan.
 11. Klik op OK.

  De vooraf gedefinieerde taak APT Repository Config wordt aan het uitvoeringsplan toegevoegd.

 12. Controleer de instellingen van het implementatieprofiel en implementeer de toepassing.

Volgende stappen

Bepaal of er een aangepaste taak aan de bibliotheek van Application Services moet worden toegevoegd. Zie Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.