jPetStore 1.0.0 is een enkellaagse webwinkeltoepassing die het WAR-bestand van de jPetStore App op vFabric tc Server implementeert met behulp van SQLFire als database die u naar uw testomgeving kunt implementeren.

Als u de blueprint voor de toepassing jPetStore wilt implementeren, moet u het installatiebestand van VMware vFabric SQLFire 1.0.0 (vFabric_SQLFire_10_Installer.jar) downloaden en een verwijzing naar dat bestand maken met behulp van de service-eigenschap SQLFire10_Installer van SQLFire.

Gebruik de vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing alleen in een testomgeving.

Voorwaarden

Procedure

 1. Download het installatiepakket van vFabric SQLFire 1.0.0 (vFabric_SQLFire_10_Installer.jar) van de pagina VMware Downloads (https://my.vmware.com/web/vmware/downloads) naar uw eigen httpd-server of de httpd-server op de Application Services-server.

  Als u de httpd-server op de Application Services-server gebruikt, moet u het bestand vFabric_SQLFire_10_Installer.jar downloaden naar de map /opt/vmware/darwin/htdocs/artifacts/services/sqlfire.

  Om het installatiepakket te kunnen downloaden, moet u de referenties voor uw klantaccount invoeren.

 2. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 3. Klik op de toepassing jPetStore om jPetStore versie 1.0.0 te openen.
 4. Klik op de afbeelding Blueprint weergeven om de blueprintpagina van jPetStore v1.0.0 te openen.
  1. Klik op SQLFire in de jPetStore-blueprintafbeelding.
  2. Klik in de rij met de tabbladen Details, Eigenschappen en Acties op het tabblad Eigenschappen.
  3. Klik op het pictogram Bewerken (Bewerken) in de rij met de eigenschapnaam SQLFire10_Installer.
  4. Geef op de pagina Edit Properties for SQLFire een blueprintwaarde op. Dit kan op een van de volgende manieren:
   • Klik op Use library value om de standaard-bibliotheekwaarde van http://${darwin.content.server.ip}/artifacts/services/sqlfire/vFabric_SQLFire-1.0.jar te accepteren. De bibliotheekwaarde verwijst naar de httpd-server op de Application Services-server.
    Opmerking: Als u deze bibliotheekwaarde wilt gebruiken, moet u het installatiebestand vFabric_SQLFire_10_Installer.jar, dat u hebt gedownload van de pagina VMware Downloads, opslaan onder de naam vFabric_SQLFire-1.0.jar op de locatie /opt/vmware/darwin/htdocs/artifacts/services/sqlfire.
   • Als het bestand vFabric_SQLFire_10_Installer.jar zich op een andere httpd-locatie bevindt, klikt u in het tekstvak Type your own value en voert u hier het pad in naar het installatiebestand.
  5. Klik op Save om de wijzigingen op te slaan en de pagina Edit Properties for SQLFire te sluiten.
 5. Klik op Deploy om de blueprint te implementeren.
 6. Maak een implementatieprofiel.
 7. Implementeer de toepassing.
 8. Als u de geïmplementeerde toepassing wilt gebruiken, opent u een ondersteunde webbrowser en voert u http://jPetStore_VM_IP:8080/jpetstore-1.0.0 in de adresbalk in.