Als u een implementatie ontkoppelt, moet u zich aanmelden als een uitgever en implementator van toepassingen.

Voordat u een geïmplementeerde toepassing van de cloud ontkoppelt, controleert u of u de implementatienaam van de geïmplementeerde toepassing hebt. U kunt de status van het ontkoppelingsproces vanuit de gebruikersinterface van Application Services controleren. Zie Een toepassing ontkoppelen van de cloud.

Tabel 1. Implementatie in de CLI verwijderen
CLI-opdracht Beschrijving
                  teardown --deploymentName DeploymentName

Ontkoppel de geïmplementeerde toepassing van de vCloud Director.

De opdracht teardown --name appd-TestApp-1.0.0-admin-3-a99309aa-aa5b-45c2-b6a0-bac4a421178e verwijdert bijvoorbeeld de toepassing uit de cloud.

Voer teardown in en druk op de Tab-toets om de mogelijke opties voor de opdracht weer te geven. Als er in de lijst geen aanhalingstekens voor meerdere woorden met spaties tussen de woorden worden weergegeven, moet u de woorden tussen aanhalingstekens zetten.