Voor geclusterde knooppunten identificeert een speciale eigenschap genaamd node_array_index de positie van de huidige virtual machine in het cluster.

De eigenschapswaarde node_array_index van de eerste virtual machine in het cluster is 0, de eigenschapswaarde van de tweede virtual machine in het cluster is 1 enzovoort.

Indien bijvoorbeeld de eerste virtual machine in een implementatie met een geclusterd knooppunt de master virtual machine is, beheert deze de andere virtual machines in het cluster als ondergeschikte machines. Deze master virtual machine moet anders worden geconfigureerd. Indien myPosition bijvoorbeeld een van de eigenschappen voor het onderdeel is, moet deze worden gebonden aan de vooraf gedefinieerde eigenschap self:node_array_index. Het onderdeelscript kan controleren of de waarde van de eigenschap myPosition 0 is en indien dit het geval is een extra configuratie uitvoeren.

De waarde van de vooraf gedefinieerde eigenschap Knooppuntarray voor geclusterde knooppunten is all(NodeName:node_array_index). De eigenschap geeft de indexen weer van alle virtual machines in het cluster en kan worden gebruikt voor het identificeren van het cluster.