U moet een virtuele toepassing configureren in vCloud Director om Application Services te kunnen installeren. Als u over een eerder geïnstalleerde versie van vCloud Director beschikt, moet u de configuratie-instellingen controleren om deze te optimaliseren voor Application Services.

Voorwaarden

  • Configureer uw vCenter Server-instellingen voor Application Services. Zie vCenter Server-clusterconfiguraties instellen.
  • Maak uzelf vertrouwd met de procedures voor het maken van organisaties en catalogi. Zie de meest recente vCloud Director-documentatie.
  • Controleer of de vCloud Director-beheerder de sjablonen heeft geüpload naar een catalogus.
    Opmerking: Als de sjablonen zijn geüpload naar een catalogus die zich in een andere vCloud-organisatie bevindt dan de organisatie waarin Application Services de toepassingsimplementaties uitvoert, moet u de catalogus en de sjablonen publiceren. Controleer of de catalogus over de juiste kenmerken beschikt, zodat gebruikers deze kunnen openen.
  • Controleer of u over een direct netwerk met een externe pool met IP-adressen beschikt dat door Application Services kan worden gebruikt. Neem contact op met de vCloud Director-beheerder om het aantal IP-adressen in de pool te bepalen.

Procedure

Wijs in vCloud Director een afzonderlijke organisatie toe aan Application Services.

Volgende stappen

Controleer de instellingen voor vCloud Director. Zie Uw vCloud Director-omgeving controleren.

Zie Sjablonen voor Windows virtual machines in vCloud Director maken en Het maken van sjablonen voor Linux virtual machines in vCloud Director als u aangepaste sjablonen voor virtual machines wilt maken of bijwerken.