U kunt een service vanuit een bestaande serviceversie kopiëren of bewerken.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Als u van plan bent de eigenschappen en scripts te bewerken in services die u aan de toepassingsblueprint hebt toegevoegd, dient u zichzelf vertrouwd te maken met de taken die in Een service aan de bibliotheek toevoegen worden beschreven.

 • Indien u een script wilt gebruiken dat software vanaf een externe website downloadt, moet u ervoor zorgen dat de virtual machine die u gebruikt voor het implementeren van de toepassing toegang tot een extern netwerk heeft.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

 • Maak een kopie van de service om het origineel voor toekomstig gebruik te bewaren en bewerk de gekopieerde versie.

 • U moet lid zijn van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de serviceversie.

  Indien u geen lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar van de serviceversie is, zijn de knoppen Kopiëren en Bewerken uitgeschakeld.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Services.
 2. Kopieer een bestaande serviceversie.
  1. Open een serviceversie en klik op Kopiëren in de werkbalk.

   Wanneer u een service kopieert, worden alle eigenschappen, actiescripts, besturingssystemen, een lijst met beschrijvende tags en ondersteunde toepassingsonderdelen behouden. U kunt de naam van de bestaande serviceversie niet wijzigen.

  2. Wijzig het versienummer, werk de beschrijving bij en klik op Opslaan.

   Het versienummer en de beschrijving onderscheiden de nieuwe service van de bovenliggende versie.

 3. Om de variabelen of actiescripts te bewerken, klikt u in de werkbalk op Bewerken, maakt u de wijzigingen en klikt u op Opslaan.

Volgende stappen

U kunt de services die u niet gebruikt voor het modelleren van een toepassingsblueprint verwijderen. Zie Een service uit de bibliotheek verwijderen.