Indien een implementatie- of updateproces eindeloos aan de gang is en niet de implementatiestatus geslaagd of mislukt toont, kunt u het implementatie- of updateproces en de inrichting in de cloudomgeving stoppen.

Over deze taak

Als u een implementatie- of updateproces stopt, wordt de status gewijzigd in STOPPEN en deze status blijft actief totdat het implementatie- of updateproces wordt beëindigd door Application Services. De status wordt vervolgens gewijzigd in GESTOPT. Het implementatie- of updateproces wordt niet door Application Services verwijderd.

U kunt samengestelde implementaties niet stoppen of opnieuw starten.

Opmerking:

Als de implementatiestatus niet binnen redelijke tijd wordt gewijzigd in GESTOPT, is het proces mogelijk vastgelopen. U kunt de implementatie geforceerd stoppen door nogmaals op Stoppen te klikken. Stop het proces alleen op geforceerde wijze als de implementatiestatus niet binnen redelijke tijd is gewijzigd in GESTOPT. Zie Problemen oplossen in Application Services voor meer informatie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of er een implementatie- of updateproces wordt uitgevoerd.

Procedure

 1. Voer in het zoektekstvak de naam van het implementatie- of updateproces in dat geannuleerd moet worden.
 2. Selecteer in de lijst met zoekresultaten het implementatie- of updateproces.

  De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend.

 3. Klik in de werkbalk op Stoppen boven de samenvatting van de implementatie.
 4. Bevestig uw selectie.
  Opmerking:

  Als de implementatiestatus niet binnen redelijke tijd is gewijzigd in GESTOPT, is het proces mogelijk vastgelopen. U kunt in dat geval een harde stop forceren door nogmaals op Stoppen te klikken. Als u voor de tweede maal op Stoppen klikt, wordt de implementatie direct, geforceerd stopgezet en wordt de normale volgorde van gebeurtenissen van het stopproces niet verder voltooid. U wordt verzocht om deze actie te bevestigen door op OK te klikken. Stop het proces alleen op geforceerde wijze als de implementatiestatus niet binnen redelijke tijd is gewijzigd in GESTOPT.

  Als u de implementatie op normale wijze stopt, worden de huidig uitgevoerde processen vloeiend beëindigd. Bij een geforceerde stop wordt de implementatie abrupt beëindigd en wordt de uitvoering van de huidige processen verder voortgezet. In beide gevallen worden de betrokken VM's niet opgeschoond.

Volgende stappen

Wanneer u een implementatie op normale wijze stopt, kunt u de implementatie opnieuw starten, deze van de cloud ontkoppelen of de implementatierecord van een toepassing uit vRealize Automation verwijderen. Zie Implementaties beheren.

Voor een updateproces kunt u met de implementatie blijven communiceren door nog een updateproces te beginnen. Zie Toepassingsimplementaties bijwerken.