Puppet-services kunnen worden gebruikt voor het bouwen van toepassingsblueprints. U moet Puppet-modules en gedefinieerde bronnen in de Application Services-bibliotheek importeren als services.

U kunt meerdere Puppet-modules tegelijkertijd importeren.

Nadat u de Puppet-modules hebt geïmporteerd, worden deze services van de speciale tag 'Puppet Services' voorzien. De services die u hebt geïmporteerd hebben geen actiescripts. Application Services delegeert de levenscyclusactiviteiten aan de geregistreerde instantie van Puppet master in de overeenkomstige implementatieomgeving.

De geïmporteerde Puppet-inhoud kan niet worden bijgewerkt. U kunt de service verwijderen of de bestaande Puppet-serviceversie wijzigen en de bijgewerkte Puppet-inhoud in de bibliotheek importeren. De standaardversie is '1.0.0-onbekend' voor Puppet-modules met ontbrekende versie-informatie.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.
  • De Application Services-CLI starten. Zie De CLI op afstand starten.
  • Op de externe machine die u gebruikt voor het uitvoeren van CLI moeten de Puppet-modules zijn geïnstalleerd en moet de Puppet-CLI beschikbaar zijn.

    U kunt ook een Puppet master-machine gebruiken voor het onderhouden van Puppet-modules op twee verschillende machines.

  • Controleer of de Puppet-services die u importeert beschikbaar zijn op de Puppet master.

Procedure

Nadat u zich bij het CLI-programma hebt aangemeld, voert u in de roo-shellprompt de opdracht in om de Puppet-module, zoals Apache, te importeren.
import-puppet-manifest --typeFilter "^apache$" --targetGroup pubs

De parameters in de opdracht zijn hoofdlettergevoelig. Indien u de verkeerde letterkast gebruikt (b.v. hoofdletters in plaats van kleine letters), wordt de opdracht genegeerd.

Parameter Beschrijving
typeFilter

Beperkt het importeren tot typen die overeenkomen met de opgegeven zoekexpressie.

Voor meer informatie over de expressiesyntaxis kunt u de Puppet-documentatie raadplegen of typt u puppet man resource_type om de man-pagina's weer te geven. Als u bijvoorbeeld de mysql-module wilt importeren, typt u import-puppet-manifests --typeFilter "^mysql$".

osfamily

Geeft het besturingssysteem op van het geïmporteerde type. De opties zijn WINDOWS en LINUX.

Linux is het standaardbesturingssysteem.

puppetPath Geeft de locatie aan van het binaire Puppet-bestand.
shared

Geeft aan of het artefact wordt gedeeld of privé is.

U kunt true of false in de opdracht definiëren. De standaardinstelling false geeft aan dat het artefact privé is voor de groep van de gebruiker die de importbewerking uitvoert.

targetGroup Geeft de bedrijfsgroep aan voor de geïmporteerde manifesten. Dit is de bedrijfsgroep die eigenaar is van de service.

resultaten

Met de opdracht wordt de apache Puppet-module naar de bibliotheek geïmporteert.

Volgende stappen

Voeg de Puppet-inhoud toe aan een nieuwe of bestaande toepassingsblueprint vanuit de sectie Puppet-services van het blueprintcanvas en implementeer de toepassing. Zie Een toepassing maken en Een implementatieprofiel instellen en configureren.