Application Services registreert een cloudprovider door verbinding te maken met een instantie en organisatie van vCloud Director. Een catalogus die toegankelijk is voor de vCloud Director-gebruiker kan toegang tot sjablonen voor virtual machines leveren. De vDC's van de vCloud-organisatie zijn toegewezen aan implementatieomgevingen.

Voor informatie over het instellen van vCloud Director voor gebruik in combinatie met Application Services, raadpleegt u Installatie van Application Services voorbereiden.

Het is niet mogelijk om een cloudprovider te verwijderen die aan een implementatieprofiel is gekoppeld. Wanneer u een cloudprovider verwijdert die niet aan een implementatieprofiel is gekoppeld, worden alle toewijzingen van een cloudsjabloon vanuit logische sjablonen verwijderd.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen.
 • Controleer of vCloud Director 5.1.2 of 5.5 is ge├»nstalleerd en geconfigureerd.
 • Maak sjablonen voor virtual machines die aan de vereisten voor Application Services voldoen. Zie Vereisten aan virtual machines voor het maken van aangepaste vCloud Director-sjablonen.
 • Controleer of de vCloud-organisatie die u met Application Services wilt gebruiken, is gemaakt en geconfigureerd met privileges van de organisatiebeheerder.
 • Wanneer u cloudsjablonen voor een cloudprovider in Application Services toewijst, moet u controleren of de vCloud Director-sjabloon waarnaar u verwijst, een enkele virtual machine is. vApp-sjablonen voor meerdere virtual machines worden niet ondersteund.

  Sjablonen met meerdere virtual machines kunnen niet in een Application Services-cloudprovider worden geregistreerd.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Cloudproviders.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Vul de cloudproviderinformatie in.
  Optie Beschrijving
  Naam en Beschrijving Geef de organisatienaam van vCloud Director in een van deze velden op. De teksten in deze velden worden in de wizard Implementatieprofiel onder de kolom Cloudprovider weergegeven.
  Type cloudprovider vCloud Director 5.1.2 of 5.5 is het ondersteunde type.
  Cloud-IP/Hostnaam De cloud-IP of -hostnaam moet gelijk zijn aan het IP-adres of de hostnaam van de vCloud Director-instantie.
  Organisatienaam De organisatienaam moet gelijk zijn aan de naam van een organisatie in vCloud Director.
  Gebruikersnaam en Wachtwoord

  Referentiegegevens van een organisatiegebruiker met privileges als organisatiebeheerder voor die organisatie. Deze gebruiker mag niet de systeembeheerder van vCloud Director zijn.

  Opmerking: Indien de gebruikersnaam het teken @ bevat, dient u dit te vervangen door 40% bij het invoeren van de aanmeldgegevens.
 4. Klik op Verbinding valideren om te testen of de waarden die u hebt ingevoerd juist zijn.
 5. Klik op Opslaan om de cloudprovider te registreren.
  Indien vereiste invoervelden voor de cloudprovider ongeldig of niet ingevuld zijn, wordt u gevraagd deze velden te corrigeren wanneer u op Opslaan klikt.
 6. Om sjablonen voor virtual machines voor vCloud Director te registreren, klikt u op Bewerken in de werkbalk.
 7. Klik in de sectie Sjablonen op Nieuw om sjablonen te registreren.
 8. Selecteer een catalogus uit het vervolgkeuzemenu en klik op Sjablonen ophalen.
  Sjablonen met meerdere virtual machines kunnen niet in een Application Services-cloudprovider worden geregistreerd.
  In de vervolgkeuzelijst worden cloudsjablonen met een enkele virtual machine weergegeven.
 9. Schakel de selectievakjes naast een of meer sjablonen in de lijst in en klik op OK.
  De sjablonen die u hebt geregistreerd, worden toegevoegd aan de lijst met cloudsjablonen waaruit u kunt kiezen wanneer u logische sjablonen aan een cloudsjabloon toewijst.
 10. Om bestaande informatie voor een vCloud Director-cloudprovider te wijzigen, klikt u op Bewerken in de werkbalk, maakt u wijzigingen en klikt u op Opslaan.

resultaten

De cloudprovider is geregistreerd en de sjablonen voor virtual machines en virtuele datacentra zijn beschikbaar om in Application Services te worden gebruikt.

Volgende stappen

Wijs deze vCloud Director-cloudsjablonen toe aan de logische sjablonen van Application Services. Zie Een logische sjabloon aan de bibliotheek toevoegen.

Maak een implementatieomgeving om een toepassing in de vCloud Director-omgeving te implementeren. Zie Een vCloud Director-implementatieomgeving maken.