Als u een kloonimplementatie wilt straten vCenter Server met een vRealize Automation-blueprint, moet u eerst een sjabloon voor vCenter Server virtual machines maken.

Bij een kloonimplementatie wordt een complete en onafhankelijke virtual machine gemaakt op basis van de vCenter Server-sjabloon voor virtual machines. Een gekoppelde kloonimplementatie verwijst naar een momentopname van een virtual machine. Bij de implementatie wordt een complete en onafhankelijke virtual machine gemaakt op basis van de vCenter Server-momentopname van een virtual machine. U kunt een gekoppelde kloonimplementatie instellen vanuit een kloonimplementatie. Zie IaaS-configuratie voor virtuele platforms.