U kunt een updateproces starten om de configuraties en code van bestaande service- en toepassingsonderdelen in een geïmplementeerde voorbeeldtoepassing te wijzigen. Wanneer u de configuraties van een geïmplementeerde toepassing bewerkt, kunt u alleen de eigenschapswaarden configureren.

Over deze taak

U kunt de configuraties en code van de volgende vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassingen wijzigen:

 • Nanotrader-toepassing

 • Clustered DotShoppingCart-toepassing

 • Clustered Dukes Bank toepassingsversie 3.0.0 of 2.1.0

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

 • Controleer of de initiële implementatie met succes naar een cloudomgeving is geïmplementeerd.

  U kunt geen updateproces starten om de configuratie en code van een bestaande service aan te passen via een mislukte implementatie om een geclusterd knooppunt te schalen.

 • De geïmplementeerde toepassing moet minstens één service-eigenschap of eigenschap van een toepassingsonderdeel met de status Overschrijfbaar tijdens implementatie hebben.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing waarvan de implementatie is geslaagd.
 3. Open het vervolgkeuzemenu Bewerkingen in de werkbalk en selecteer Bijwerken.

  De pagina Updateprofielen wordt geopend.

 4. Selecteer Updateprofiel maken.

  Het dialoogvenster updateprofiel wordt geopend.

 5. Selecteer Configuratie in het vervolgkeuzemenu updatetype.
 6. Benoem het updateproces voor de configuratie, voeg een beschrijving toe en klik op OK.

  In de beschrijving kunt u informatie over de wijzigingen in deze update toevoegen.

 7. Wijzig op het tabblad Service de van toepassing zijnde eigenschappen van uw voorbeeldtoepassing.

  Voorbeeldtoepassing

  Serviceversie

  Eigenschappen

  Nanotrader

  vFabric_Web_Server 5.1.1

  http_port, deployment_archive en webserver_conf_file

  vFabric_tc_Server 2.7.1

  port, db_ip, db_port en jdbc_url

  vFabric_SQLFire_Server 1.0.3

  schema_file en dataload_file

  Clustered DotShoppingCart

  Apache_LB 2.2.22

  http_port

  SQL_Server_2008 1.0.0

  SA_PWD

  Clustered Dukes Bank 3.0.0

  Apache_LB 2.2.22

  http_port en http_proxy_port

  JBossAppServer 5.1.0

  JBOSS_JMX_USER en JBOSS_JMX_PWD

  SQL_Server_2008 1.0.0

  SA_PWD

  initialize_db_script

  db_username en db_password

  Dukes_Bank_App

  JAR_FILE, EAR_FILE, db_password en db_user

  Clustered Dukes Bank 2.1.0

  Apache_LB 2.2.22

  http_port en http_proxy_port

  JBossAppServer 5.1.0

  JBOSS_JMX_USER en JBOSS_JMX_PWD

  MySQL 5.0.0

  db_port en db_root_password

  initialize_db_script

  db_username, db_password, init_db_username en init_db_password

  Dukes_Bank_App

  JAR_FILE, EAR_FILE, db_port, db_password en db_user

 8. Controleer de gewijzigde en beïnvloede onderdelen in de update.

  De aangepaste eigenschappen en afhankelijke eigenschappen zijn gemarkeerd.

 9. Klik op Bijwerken om de aangepaste configuratie voor de toepassing te implementeren.

Volgende stappen

U kunt de status van de implementatie controleren op de pagina implementatiegeschiedenis. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.