U kunt een instantie van een externe service toewijzen aan een implementatieomgeving zodat de instantie altijd wordt gebruikt wanneer een toepassing in die implementatieomgeving wordt geïmplementeerd.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Implementatieomgevingen.
 2. Selecteer een bestaande implementatieomgeving.
 3. Selecteer het tabblad Instantie van een externe service en klik op Registreren om een instantie van een externe service te maken.
 4. Vul de instantiegegevens van de externe service voor de implementatieomgeving in.

  Optie

  Beschrijving

  Naam en Beschrijving

  Vul in een van deze velden de naam van de externe service in. De tekst van het naamveld wordt in de wizard Implementatieprofiel onder de kolom Implementatieomgeving weergegeven.

  Externe serviceversie

  Als de externe service niet in het vervolgkeuzemenu wordt weergegeven, annuleert u het dialoogvenster en selecteert u Bibliotheek > Externe services om een aangepaste externe service aan de bibliotheek toe te voegen.

  Serviceprovider

  Klik op de pijl omlaag om een selectie te maken in een lijst met serviceproviders die aan de externe service zijn gekoppeld.

  Opmerking:

  Deze optie wordt weergegeven wanneer u een aangepaste externe service aan de implementatieomgeving toewijst.

  De gedefinieerde eigenschappen in de externe serviceversie of de versie met providerspecificaties worden automatisch ingevuld in de sectie Eigenschappen.

 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op de pijl naast de instantie van de externe service om terug te keren naar de vorige pagina.