Tenantrollen hebben verantwoordelijkheden die tot een specifieke tenant zijn beperkt en zij hebben geen invloed op andere tenants in het systeem.

Tenantbeheerder

Doorgaans is dit een beheerder van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmanager of IT-beheerder die verantwoordelijk voor een tenant is. Tenantbeheerders configureren vRealize Automation voor de behoeften van hun organisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van gebruikers en groepen, merkvermelding en meldingen voor tenants, en diverse soorten bedrijfsbeleid zoals goedkeuringen en rechten. Ook volgen zij het gebruik door alle gebruikers binnen de tenant en initiëren zij aanvragen voor de terugwinning van virtual machines.

Service-architect

Overkoepelende term voor personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de blueprints voor de catalogusitems die consumenten vanuit de servicecatalogus kunnen aanvragen. Deze rol is vaak iemand van de IT-afdeling, zoals een architect of analist.

Bij IaaS (Infrastructure as a Service) kunnen tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders machineblueprints en blueprints voor meerdere machines maken. In Application Services kunnen toepassingsarchitecten toepassingsblueprints en implementatieprofielen maken. In Advanced Service Designer kunnen servicearchitecten serviceblueprints maken.

Bedrijfsgroepbeheerder

Beheert een of meer bedrijfsgroepen. Dit is vaak een lijnmanager of projectmanager. Bedrijfsgroepbeheerders beheren catalogusitems en rechten voor hun groepen in de servicecatalogus. Ze kunnen namens gebruikers in hun groepen items aanvragen en beheren. Zij zijn tevens servicearchitecten in IaaS (Infrastructure as a Service).

Ondersteunende gebruiker

Een rol in een bedrijfsgroep. Ondersteunende gebruikers kunnen namens andere leden in hun groepen catalogusitems aanvragen en beheren. Doorgaans is deze rol een uitvoerend beheerder of afdelingsbeheerder.

Zakelijke gebruiker

Elke gebruiker in het systeem kan een consument van IT-services zijn. Gebruikers kunnen catalogusitems uit de servicecatalogus aanvragen en de voor hen ingerichte bronnen beheren.

Goedkeuringsbeheerder

Beheert diverse beleidsregels voor goedkeuringen. Deze beleidsregels kunnen op catalogusaanvragen worden toegepast via rechten die door een tenant- of bedrijfsgroepbeheerder worden beheerd.

Goedkeurder

Elke gebruiker van vRealize Automation, bijvoorbeeld een lijnmanager, financieel manager of projectmanager, kan als onderdeel van een goedkeuringsbeleid tot goedkeurder worden benoemd.