Met behulp van de Advanced Service Designer kunt u nieuwe serviceaanbiedingen definiëren en deze als catalogusitems in de algemene catalogus publiceren.

U kunt geavanceerde services maken voor aanvraagwerkstromen en voor inrichtingswerkstromen. Met aanvraagservices kunnen geen items worden ingericht. Ze beschikken ook niet over mogelijkheden voor bewerkingen die na inrichting kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden van aanvraagservices zijn services voor het verzenden van e-mails, voor het genereren van rapporten, voor het uitvoeren van complexe berekeningen, enzovoort. Voor een service die resulteert in ingerichte items, kunt u een aangepaste bron maken, zodat u de items op het tabblad Items kunt openen en beheren.

Om de servicespecificatie te definiëren, maakt u een serviceblueprint en publiceert u deze als catalogusitem. Na het publiceren van een catalogusitem moet u dit opnemen in een servicecategorie. U kunt een bestaande service gebruiken, maar ook een nieuwe service maken. Een tenantbeheerder of een bedrijfsgroepbeheerder kan rechten voor de hele service of voor alleen het catalogusitem toekennen aan specifieke gebruikers.

Als u voor een ingericht item een aangepaste bron hebt gemaakt, kunt u bronacties maken om de bewerkingen te definiëren die gebruikers na de inrichting mogen uitvoeren. U kunt ook bronacties maken voor een item dat is ingericht door een andere bron dan de Advanced Service Designer, bijvoorbeeld door IaaS. Als u dit wilt doen, moet u eerst een brontoewijzing maken om het type van het catalogusitem te definiëren.