U kunt tenantrollen toewijzen aan gebruikers in elke willekeurige tenant. Aan de rollen zijn verantwoordelijkheden gekoppeld die specifiek voor die tenant zijn.

Tabel 1. Tenantrollen en verantwoordelijkheden
Rol Verantwoordelijkheden Toewijzing
Tenantbeheerder
 • Identiteitsarchieven voor tenants beheren.
 • Rollen van gebruikers en groepen beheren.
 • Aangepaste groepen maken.
 • Merkvermelding voor tenants aanpassen.
 • Meldingsproviders beheren.
 • Meldingsscenario's voor tenantgebruikers inschakelen.
 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.
 • Catalogusservices beheren.
 • Catalogusitems beheren.
 • Acties beheren.
 • Rechten beheren.
 • Tenantmachines bijhouden en aanvragen voor terugwinning verzenden.
 • vRealize Orchestrator-servers, -invoegtoepassingen en -werkstromen configureren om in Advanced Services Designer te gebruiken.
 • Blueprints voor gedeelde machines maken en publiceren via IaaS.
De systeembeheerder wijst een tenantbeheerder aan tijdens het maken van een tenant. Tenantbeheerders kunnen de functie aan andere gebruikers in de tenant toewijzen.
Servicearchitect
 • Aangepaste brontypen definiëren.
 • Serviceblueprints in Advanced Services Designer maken en publiceren.
 • Aangepaste acties maken en publiceren.
De tenantbeheerder kan deze functie toewijzen om een gebruiker of groep het recht te geven om aangepaste services in de Advanced Service Designer te maken.
Toepassingsarchitect
 • Toepassingen maken, wijzigen en verwijderen in Application Services.
De tenantbeheerder kan deze rol toewijzen aan een gebruiker of een groep. De gebruiker of groep moet deel uitmaken van de tenant die is geregistreerd bij Application Services.
Catalogusbeheerder voor toepassingen
 • Services, sjablonen, besturingssystemen, taken en tags definiëren in de Application Services-bibliotheek.
De tenantbeheerder kan deze rol toewijzen aan een gebruiker of groep. De gebruiker of groep moet deel uitmaken van de tenant die is geregistreerd bij Application Services.
Cloudbeheerder voor toepassingen
 • Bronnen en implementatieomgevingen definiëren.
De tenantbeheerder kan deze rol toewijzen aan een gebruiker of groep. De gebruiker of groep moet deel uitmaken van de tenant die is geregistreerd bij Application Services.
Uitgever en ontwikkelaar van toepassingen
 • Toepassingen implementeren in de vRealize Automation-catalogus.
 • Services, bibliotheekitems en acties maken, bijwerken en publiceren in Application Services.
De tenantbeheerder kan deze rol toewijzen aan een gebruiker of groep. De gebruiker of groep moet deel uitmaken van de tenant die is geregistreerd bij Application Services.
Bedrijfsgroepbeheerder
 • Blueprints voor bedrijfsgroepspecifieke machines maken en publiceren via IaaS.
 • Bedrijfsgroepspecifieke catalogusitems en rechten beheren.
 • Bronverbruik in een bedrijfsgroep bijhouden.
De tenantbeheerder wijst de bedrijfsgroepbeheerder aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.
Ondersteunende gebruiker
 • Items namens andere gebruikers binnen hun bedrijfsgroepen aanvragen en beheren.
De tenantbeheerder wijst de ondersteunende gebruikers aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.
Zakelijke gebruiker
 • Services aanvragen en beheren.
De tenantbeheerder wijst tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen de zakelijke gebruikers aan die IT-services kunnen gebruiken.
Goedkeuringsbeheerder
 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.
De tenantbeheerder kan deze functie toewijzen om een gebruiker of een groep het recht te geven goedkeuringsbeleid te beheren.
Goedkeurder
 • Catalogusaanvragen goedkeuren, inclusief inrichtingsaanvragen of bronacties.
De tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder maakt goedkeuringsbeleid en wijst de goedkeurders voor elk beleid aan.