Materiaalbeheerders kunnen computerbronnen en fysieke machines aan kostenprofielen koppelen zodat de kosten van de machine kunnen worden berekend. De kosten worden op verschillende momenten in de aanvraagprocedure en de levenscyclus van de inrichting voor eigenaars van machines, aanvragers, goedkeurders en beheerders getoond.

Een kostenprofiel bevat de volgende waarden voor dagelijkse kosten:

  • Kosten per GB geheugencapaciteit zoals opgegeven in de virtuele blueprint of geïnstalleerd in de fysieke machine

  • Kosten per CPU zoals opgegeven in de virtuele blueprint of geïnstalleerd in de fysieke machine

  • Kosten per GB opslagcapaciteit zoals opgegeven in de virtuele blueprint (wordt niet voor fysieke machines gebruikt, omdat de opslagruimte die aan fysieke machines is gekoppeld, niet kan worden bijgehouden)

Voor een uitgebreidere definitie van de opslagkosten voor virtuele machines kunt u ook elke bekende datastore op een computerbron koppelen met een opslagkostenprofiel. Een opslagkostenprofiel bevat alleen de dagelijkse kosten per GB opslagruimte. Als u een opslagkostenprofiel aan een datastore toewijst, overschrijven deze opslagkosten de opslagkosten in het kostenprofiel dat aan de computerbron is toegewezen.

Voor virtuele machines worden de machinekosten berekend aan de hand van het kostenprofiel en opslagkostenprofiel op de computerbron, de bronnen die de virtuele machine verbruikt en de dagelijkse blueprintkosten. U kunt de blueprintkosten gebruiken om een beeld te krijgen van het gebruik van de machine, naast de bronnen die door de machine worden gebruikt, bijvoorbeeld om de kosten te bepalen van specifieke software die met die blueprint is geïmplementeerd.

Voor fysieke machines worden de machinekosten berekend met behulp van het kostenprofiel op de machine, de CPU en het geheugen van de machine en de dagelijkse blueprintkosten. U kunt de blueprintkosten gebruiken om factoren zoals de opslagkosten of andere kosten voor het gebruik van de machine aan te geven.

U kunt geen kostenprofielen toepassen op machines die zijn ingericht op Amazon Web Services of Red Hat OpenStack. Voor machines die op deze cloudplatforms zijn ingericht, bestaat de enige kostenfactor uit de dagelijkse kosten in de blueprint waarmee de machine is ingericht. De kosten voor vCloud Director vApps zijn inclusief kostenprofielen en opslagkostenprofielen in het virtuele datacentrum en de blueprintkosten.