Een machineblueprint is de complete specificatie voor een virtual machine, cloudmachine of fysieke machine en deze wordt gebruikt om de kenmerken van de machine en de manier van inrichting te bepalen.

Wanneer een bedrijfsgroeplid een machine aanvraagt, wordt de machine ingericht volgens de specificaties in de blueprint, zoals CPU, geheugen en opslag. In blueprints wordt opgegeven welke werkstroom moet worden gebruikt voor de inrichting van een machine. Blueprints bevatten ook aanvullende inrichtingsinformatie, zoals de locaties van de vereiste schijfimages of virtualisatieplatformobjecten. Ten slotte bevatten blueprints diverse beleidsregels, zoals de leaseperiode en welke bewerkingen worden ondersteund op de machines die via die blueprint worden ingericht.

Een voorbeeld van een virtuele blueprint kan een blueprint zijn waarin een Windows 7-werkstation voor ontwikkelaars wordt opgegeven, met één CPU, 2 GB geheugen en een harde schijf met een capaciteit van 30 GB. In een cloudblueprint kan een Red Hat Linux-webserverimage worden opgegeven in een klein instantietype met één CPU, 2 GB geheugen en een harde schijf met een opslagruimte van 160 GB. In een fysieke blueprint kan Windows Server 2008 R2 worden opgegeven, geïnstalleerd op een server met exact twee CPU's en minimaal 4 GB aan geheugen.

Machineblueprints kunnen ofwel specifiek voor een bedrijfsgroep zijn, of worden gedeeld met alle groepen in een tenant.

  • Bedrijfsgroepbeheerders kunnen groepsblueprints maken waarvoor alleen aan gebruikers in een specifieke bedrijfsgroep rechten worden verleend. Een bedrijfsgroepbeheerder kan gedeelde blueprints niet aanpassen of verwijderen.

  • Tenantbeheerders kunnen gedeelde blueprints maken waarvoor rechten kunnen worden verleend aan gebruikers in elke willekeurige bedrijfsgroep van de tenant. Tenantbeheerders kunnen groepsblueprints niet bekijken of aanpassen, tenzij ze ook de rol van bedrijfsgroepbeheerder voor de desbetreffende groep vervullen.

  • Als een tenantbeheerder instelt dat de gedeelde blueprint kan worden gekopieerd, kan de bedrijfsgroepbeheerder de blueprint ook kopiëren en als beginpunt gebruiken voor het maken van een nieuwe groepsblueprint.

U kunt aangepaste eigenschappen aan een blueprint toevoegen om eigenschappen van een machine op te geven of om standaardspecificaties te overschrijven. U kunt ook versieprofielen aan een blueprint toevoegen. Dit is gemakkelijker als u meerdere aangepaste eigenschappen wilt opgeven.