Een materiaalbeheerder maakt een reservering om inrichtingsbronnen in de materiaalgroep aan een specifieke bedrijfsgroep toe te wijzen.

Met behulp van een virtuele reservering wordt een deel van de geheugen-, CPU- en opslagbronnen van een specifieke computerbron toegewezen zodat deze door een bedrijfsgroep kunnen worden gebruikt.

Een fysieke reservering is een set fysieke machines die zijn gereserveerd om door een bedrijfsgroep te worden gebruikt. Niet-ingerichte fysieke machines moeten aan een fysieke reservering worden toegevoegd voordat ze worden ingericht of geïmporteerd en deze kunnen pas worden verwijderd als ze buiten gebruik worden gesteld en niet meer zijn ingericht.

Een cloudreservering biedt toegang tot de inrichtingsservices van een cloudserviceaccount (voor Amazon AWS) of tot een virtueel datacentrum (voor vCloud Director), zodat een bedrijfsgroep ze kan gebruiken.

Een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen voor dezelfde computerbron of voor verschillende computerbronnen hebben, of een of meer fysieke reserveringen met een of meer fysieke machines.

Een computerbron kan ook meerdere reserveringen voor meerdere bedrijfsgroepen bevatten. In het geval van virtuele reserveringen kunt u meer bronnen voor meerdere reserveringen reserveren dan er fysiek op de computerbron aanwezig zijn. Als er in een opslagpad bijvoorbeeld 100 GB opslagruimte beschikbaar is, kan een materiaalbeheerder één reservering voor 50 GB opslagruimte maken en een andere reservering volgens hetzelfde pad voor 60 GB opslagruimte. U kunt machines inrichten door een van de reserveringen te gebruiken, zolang er voldoende bronnen op de opslaghost beschikbaar zijn.

U kunt fysieke machines alleen voor één bedrijfsgroep reserveren. Omdat fysieke machines geen deel uitmaken van materiaalgroepen, kunnen alle materiaalbeheerders alle fysieke machines beheren en ze voor een specifieke bedrijfsgroep reserveren.