vSphere- en vCloud Director-platforms ondersteunen een nieuwe configuratie van bestaande machines om de specificaties voor CPU, geheugen, opslag of netwerken aan te passen. De eigenaar van een machine kan een nieuwe configuratie aanvragen als de status van de machine Aan of Uit is.

Aanvragen voor nieuwe configuraties zijn onderhevig aan goedkeuring op basis van rechten, beleidsregels en de acties die zijn ingeschakeld voor de blueprint.

Tabel 1. Scenario's voor nieuwe configuraties van machines met vSphere en vCloud Director vApp-onderdelen

Scenario

Vereiste rechten

De eigenaar van de machine kan een nieuwe configuratie beginnen, die direct wordt uitgevoerd nadat de vereiste goedkeuringen zijn gegeven.

Opnieuw configureren

De eigenaar van de machine kan een datum en tijdstip opgeven waarop de machine opnieuw wordt geconfigureerd. De nieuwe configuratie kan opnieuw worden gepland als de aanvraag pas na de geplande tijd wordt goedgekeurd.

Opnieuw configureren

Als de nieuwe configuratie mislukt, kan de eigenaar van de machine de bewerking opnieuw proberen.

Opnieuw configureren uitvoeren

De eigenaar van de machine kan een geplande nieuwe configuratie annuleren of de gebruiker kan de nieuwe configuratie annuleren in plaats van deze opnieuw uit te voeren, als een poging tot een nieuwe configuratie is mislukt.

Opnieuw configureren annuleren

Voordat u verder gaat met de nieuwe configuratie, wordt door IaaS gecontroleerd of alle aangevraagde extra bronnen beschikbaar zijn in de huidige reservering van de machine. Als het aantal bronnen dat door de machine wordt gebruikt, afneemt door de aanvraag voor een nieuwe configuratie, worden deze bronnen pas vrijgegeven en beschikbaar gemaakt voor andere aanvragen zodra de machine helemaal opnieuw is geconfigureerd.

Indien de nieuwe configuratie mislukt, worden alle eventuele andere bronnen, zoals opslag, die met het oog op de nieuwe configuratie alvast waren toegewezen, weer vrijgegeven en beschikbaar gemaakt voor andere machine-aanvragen.